Drukāt

Atis Bārzdiņš, LĀZA kasiera vietnieks

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Atis Bārzdiņš

Atis Bārzdiņš, M.D.

Dzimis Latvijā. Pabeidza Latvijas Medicīnas akadēmiju (šobrīd RSU) 1994. gadā. Pēc iekšķīgo slimību rezidentūras pabeigšanas Rīgā, 1997. gadā uzsaka pēcdiploma apmācību ASV. Beidza iekšķīgo slimību rezidentūru NYU Downtown Hospital (2000-2003), hematoloģijas un onkoloģijas fellowship programmu St. Luke’s-Roosevelt slimnīcā Ņujorkā (2003-2006). Kopš 2004. gada praktizē savā specialitātē Kolorado, Floridā, kopš 2010. gada – Vašingtonas štatā. Kopš 2013. gada strādā Pacific Medical Centers, daudzspecialitāšu grupā praktizējošs medicīniskais onkologs un hematologs Sietlā, ASV. LĀZA valdē kopš 2019. gada, LĀZA kasiera vietnieks no 2019. gada. 

“Pirmajā posmā, kad darbojos valdē, pildīju LĀZA kasiera palīga pienākumus, piedalījos “55 minūtes ar LĀZA” veidošanā, vadot divus no šiem ikmēneša pasākumiem: vienu par jautājumiem hematoloģijā, kas aktuāli ģimenes ārstiem, otru par ārstu aizbraukšanu no Latvijas. Par pēdējo – ārstu aizbraukšanas jautājumu – kopā ar Dr. Andi Graudiņu (Austrālija) un Dr. Dainu Dreimani (ASV) veidojām “LĀZA Apkārtrakstā” publicētus pārskatus, kuros analizējām iemeslus, sekas un risinājumus tam, kāpēc ārsti izvēlas atstāt dzimteni, un kā veicināt vai nu to atgriešanos, vai nozīmes saglabāšanu Latvijā. 2021. gadā piedalījos atklātās vēstules sagatavošanā, izsakot LĀZA valdes viedokli par Latvijas Republikas Satversmes 110. panta grozījumiem, kas varēja ietekmēt viendzimuma pāru un viņu bērnu tiesības Latvijā.

Izvirzot savu kandidatūru vēl vienam LĀZA valdes sasaukumam, plānoju turpināt uzsākto darbu gan kasiera palīga lomā, gan arī citās LĀZA aktivitātēs. Vēlos piedalīties diskusijās un stimulēt talantus, kas varētu rast risinājumus Latvijai specifiskām problēmām. Ceru piedalīties diskusijā par nacionālo psihotraumu un tās nozīmi Latvijas tautas un diasporas garīgajā veselībā un attīstības procesos. Vēlos arī turpināt dalīties savā pieredzē, kas iegūta, strādājot vēža slimnieku aprūpē ASV, un censties palīdzēt uzlabot paliatīvo aprūpi Latvijā. Personīgā līmenī vēlos saglabāt saikni ar dzimteni.”

Drukāt

Ēriks A. Niedrītis, LĀZA speciālo projektu koordinators

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Ēriks Niedrītis

Ēriks A. Niedrītis, M.D.

Dzimis Ņujorkā. Apmeklējis Longailendas latviešu skolu un Rietummičiganas Universitātes Latviešu valodas un vēstures kursus. Beidzis ar uzslavu Brown U Rodailenda ar Sc.B. grādu (1980) un Sirakjūsas U (Syracuse University) Ņujorkas štatā ar M.D. grādu (1984). Papildinājis zināšanas Winthrop University Hospital Longailendā (1987) un ģimenes medicīnā Long Island Jewish Medical Center (1988). Specializējies vispārējā medicīnā. Kopš 1988. gada privāta prakse Longailendā, kur ir vienīgais latviešu ārsts un puse prakses ir latvieši. Ārsts konsultants un eksperts Zucker Hillside Psychiatric Hospital division of Long Island Jewish Medical Center Northwell Health. Ņujorkas Ev. lut. draudzes valdes loceklis. Dejo Ņujorkas deju kopā JUMIS. Latvijas Nacionālās Opera Ģildes valdes loceklis. Latviešu Federālās Kredītbiedrības valdes loceklis. Raksta latviešu valodā rakstus ASV latviešu avīzei “Laiks” par LĀZA. Rīkojis Ziemeļamerikas Latviešu Dziesmu Svētkos LĀZA sēdes, piedalījies Pirmajā Vispasaules latviešu ārstu kongresā (1989). LĀZA vicepriekšsēdis (1986- 1991), LĀZA speciālo projektu koordinators no 1991. gada, Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas Fonda izveidotājs un vadītājs. 

“Mūsu Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds kopš dibināšanas ir sniedzis pāri par 100 medicīnas studentu stipendijām. Pirmie stipendiāti tagad jau paši ir cienījami ārsti un pasniedzēji. Turpināsim piešķirt stipendijas no mūsu ierobežotajiem fonda līdzekļiem un ar lielu pateicību pieņemot arī finansiālo atbalstu no Ojāra Veides Fonda. Tomēr ceram nākotnē saņemt prāvus ziedojumus, ko varētu glabāt, kā līdzekļu avotu stipendijām, lietojot tikai procentus. Ja latviešu ārstu skaits ārzemes samazinātos, mēs tad varētu paļauties uz šiem procentu līdzekļiem stipendijām no neaizskaramā kapitāla. Tāpat cerams, ka tagad tie ārsti, kuri agrāk saņēma stipendijas, būt atsaucīgi un ziedos fondam, lai varam atbalstīt Latvijas studentus un arī saglabāt prof. Ilmāra Lazovska piemiņu.

Turpināsim arī jau seno tradīciju – Ziemeļamerikas Latviešu Dziesmu Svētkos LĀZA saietus, ieskaitot šogad Toronto 4. jūlijā vienos dienā. Ar lepnumu varu teikt, ka mēs no visām latviešu profesionālām organizācijām vēl arvien rīkojam Dziesmu Svētku laikā tikšanos ar latviskām lekcijām un draudzīgām pārrunām ar kolēģiem pie pusdienu galda un vīna glāzes ar kontaktu izmaiņas. Mūsu mērķis ir palielināt zobārstu skaitu LĀZA biedru rindās, kā arī aicināt medmāsas, fizioterapeitus un citus kolēģus, kam interesē latviešu tautas veselība, pievienoties LĀZA.”

 

Drukāt

Laris Galejs, LĀZA biedrzinis

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Laris Galejs

Laris Galejs, M.D.

Dzimis Eimsā (Ames Lowa), Amerikas Savienotās Valstīs. Beidzis Aijovas Valsts Universitāti ar M.D. grādu (1992). Mācījies William Beaumont slimnīcā, Detroitā internatūrā un ķirurģijas rezidentūrā (1993-94), tad specializējies uroloģijas rezidentūrā (1995-1998). Dienējis 8 gadus ASV karaspēkos, dienestu beidzis kā pulkvežleitnants (1998-2006). Pēc tam strādājis privātpraksē – vispirms Omahā, Nebraskas štatā, tad Detroitas apkārtnē, bet pēdējie 3 gadi ZiemeļMičiganā. Bijis asociētais profesors Wright State University Deitonā, Ohaio štatā, militārajā medicīnas skolā (Uniformed Services University of Health Sciences) un Nebraskas Universitātē Omahā, Nebraskas štatā. Mācījis uroloģiju un ģimenes medicīnu rezidentiem. Korporācijas Lettonia loceklis. Dzied Mičiganas Latviešu korī, piedalījās dziesmu un deju svētkos Rīgā 2023. gadā. LĀZA valdē kā LĀZA biedrzinis Amerikā no 2024. gada 1. janvāra. 

 “Bērnībā biju ļoti aktīvs latviešu sabiedrībā un arī skautos – gan amerikāņu, gan latviešu. Biju Ērgļu Skauts. Absolvēju Garezera Vasaras vidusskolu (1984). Gan skautos, gan pēc tam karaspēka daļās atkārtoti mācīja - "service before self" (domā par citiem, nevis par sevi). Tagad kad darba slodze mazāka, bērni pieauguši, gribu ziedot savu laiku un savas spējas tautai, cik varu. LĀZA ir gan daudz mainījusies pēdējos 20 gados. Kādreiz tā bija tikai diasporas organizācija. Ir labi, ka valdē tagad ir vairāki Latvijas latvieši. Gribu darboties, lai saites paliek arvien ciešākas starp diasporas un Latvijas ārstiem, protams, it īpaši ar urologiem.  Sākot darbu LĀZA valdē, zinu, ka būs daudz iespēju, kā to paveikt.”

 

Drukāt

Andis Graudiņš, LĀZA biedrzinis

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Andis Graudins

Andis Graudiņš, MB BS (Hons), PhD

Dzimis Austrālijā. Ieguvis savu medicīnisko grādu Jaundienvidvelsas Universitātē (1984) un turpmāk specializējies neatliekamās medicīnas specialitātē (Australasian College of Emergency Medicine). Izstudējis klīnisko toksikoloģiju Masačūsetsas Universitātes Medicīnas centrā pie Bostonas, ASV un ieguvis doktora grādu (PhD) toksikoloģijā Sidnejas Tehniskajā universitātē Sydney Technical University (UTS). Strādāja Sidnejā akadēmiskajās slimnīcās, palīdzēja izveidot tajās Klīniskās toksikoloģijas nodaļas. 2009. gadā pārcēlās uz Melburnu un vada Monaša Universitātes slimnīcas Toksikoloģijas nodaļu un MU toksikoloģijas pētniecības programmu. Ir Monaša Universitātes (Monash University) Medicīnas fakultātes profesors. Konsultē toksikoloģijas jautājumos Saindēšanas informācijas centrā, Austin Hospital, Melburnā. Kopš 1998. gada ir tuvas saites ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) Toksikoloģijas nodaļas ārstiem, kur vairākas reizes viesojies, kā arī pasniedzis seminārus, lekcijas un sastrādājies pētniecības projektos. Kopš 2019. gada viesprofesors RSU Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedrā, kur apmāca medicīnas studentus neatliekamas medicīnas un klīniskās toksikoloģijas aktualitātes ierakstītā lekcijas programmā gan latviešu, gan angļu valodā. Aktīvi piedalās latviešu sabiedrības dzīvē. Dzied Melburnas latviešu vīru korī “Veseris” un jauktajā korī “Daina”, kā arī turpina dejot tautas deju grupā “Piektais Ritenis”. Austrālijas Latviešu kultūras dienu Melburnā (2023) organizācijas komitejas loceklis. LĀZA valdes loceklis kopš 2019. gada. LĀZA biedrzinis Austrālijā un Jaunzēlandē no 2024. gada 1. janvāra. 

„Austrālijas saistība ar LĀZA ir bijusi minimāla pēdējos gados. Ir svarīgi atjaunot Austrālijas biedru skaitu LĀZA saimē ar nolūku stiprināt saites starp Austrālijas medicīnas profesionāļiem un Latvijas medicīnas, zobārstniecības un farmācijas studentiem, rezidentiem un medicīna speciālistiem. Ir svarīgi stiprināt Latvijas medicīnas akadēmisko un pētniecības ietekmi pasaules rangā, it sevišķi sniegt vairāk pētniecības rakstus angļu valodas medicīnas presē. Ar šādu mērķi ir svarīgi uzsākt sadarbību ar ārpus Latvijas latviešu pētniekiem ar pieredzi dažādās pētījumu metodēs, kā arī ar labām angļu valodas žurnālu ziņošanas prasmēm. Kā LĀZA valdes loceklis ceru turpināt dot padomu un palīdzēt veicināt sadarbošanos klīniskajā un pētniecības jomā tālajā Austrālijā. Tāpat uzskatu, ka it sevišķi svarīgi mums visiem uzturēt, attīstīt un glabāt latviešu valodu, kultūru, vēsturi un tradīcijas, lai nodrošinātu to nodošanu nākamajām paaudzēm gan Latvijā, kā arī latviešu diasporā.”

Drukāt

Kārlis Rācenis, LĀZA biedrzinis

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Kārlis Rācenis

Kārlis Rācenis, M.D.

Dzimis Latvijā. Beidzis Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultāti (2015) un rezidentūru internajā medicīnā (2018) un nefroloģijā (2022). Strādā P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) Nefroloģijas centrā. Ir mācībspēks RSU un strādā pētniecībā par bakteriofāgu izmantošanu infekciju ārstēšanā, kā arī piedalās dažādos nefroloģijas pētījumos. Vadīja Latvijas Jauno ārstu asociāciju (LJĀA) (2017-2020), bija arī Latvijas Ārstu biedrības valdē. Aktīvi iesaistījies dažādos veselības politikas veidošanas jautājumos, piedalījies valstisku dokumentu izveidē- ārsta standarts, jaunais algu modelis, rezidentūras organizēšana, veselības aprūpes finansējums u.c. Covid-19 laikā vadīja vienu no lielākajām Covid-19 nodaļām valstī PSKUS. Līdz 2023. gadam bija Latvijas Nefrologu asociācijas sekretārs. 2023. gadā ieguva Dr. med. grādu. LĀZA valdes loceklis un LĀZA biedrzinis ES no 2024. gada 1. janvāra.  

“Uzskatu, ka pie amatiem/vietām nedrīkst sēdēt sēdēšanas pēc, ja ir ko dot, tad ir jāstrādā. Ja esmu iesaistīts kādā organizācijā, darbā, tad tam nododos nopietni un pēc savas sirdsapziņas. Noteikti ir arī ētikas un morāles principi, pie kuriem pieturos. To redzu arī kā vienu LV medicīnas sabiedrības trūkumiem, ētikas normu, reizēm arī profesionālo normu, neievērošanu/pārkāpšanu savstarpēji, pret jaunākiem un vecākiem kolēģiem, pret sievietēm, pret pacientiem.
Viens no maniem nelieliem sapņiem ir par veiksmīgāku apmaiņu organizēšanu. Uzskatu, ka jaunajiem ārstiem no Latvijas ir aktīvi jādodas uz ārzemēm, lai paplašinātu savu redzesloku. Šāda pieredze ilgtermiņā veicinās Latvijas medicīnas veiksmīgu attīstību.

Ļoti novērtēju LĀZA līdz šim paveikto un tās ikdienas paveiktos darbus! Mana vēlme un pienesums LĀZA tiešā mērā var būt saistīta ar organizācijas ciešāku sasaisti ar Latvijas medicīnas notikumiem.”