Drukāt

Ēriks A. Niedrītis, LĀZA speciālo projektu koordinators

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Ēriks Niedrītis

Ēriks A. Niedrītis, M.D.

Dzimis Ņujorkā. Apmeklējis Longailendas latviešu skolu un Rietummičiganas Universitātes Latviešu valodas un vēstures kursus. Beidzis ar uzslavu Brown U Rodailenda ar Sc.B. grādu (1980) un Sirakjūsas U (Syracuse University) Ņujorkas štatā ar M.D. grādu (1984). Papildinājis zināšanas Winthrop University Hospital Longailendā (1987) un ģimenes medicīnā Long Island Jewish Medical Center (1988). Specializējies vispārējā medicīnā. Kopš 1988. gada privāta prakse Longailendā, kur ir vienīgais latviešu ārsts un puse prakses ir latvieši. Ārsts konsultants un eksperts Zucker Hillside Psychiatric Hospital division of Long Island Jewish Medical Center Northwell Health. Ņujorkas Ev. lut. draudzes valdes loceklis. Dejo Ņujorkas deju kopā JUMIS. Latvijas Nacionālās Opera Ģildes valdes loceklis. Latviešu Federālās Kredītbiedrības valdes loceklis. Raksta latviešu valodā rakstus ASV latviešu avīzei “Laiks” par LĀZA. Rīkojis Ziemeļamerikas Latviešu Dziesmu Svētkos LĀZA sēdes, piedalījies Pirmajā Vispasaules latviešu ārstu kongresā (1989). LĀZA vicepriekšsēdis (1986- 1991), LĀZA speciālo projektu koordinators no 1991. gada, Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas Fonda izveidotājs un vadītājs. 

“Mūsu Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds kopš dibināšanas ir sniedzis pāri par 100 medicīnas studentu stipendijām. Pirmie stipendiāti tagad jau paši ir cienījami ārsti un pasniedzēji. Turpināsim piešķirt stipendijas no mūsu ierobežotajiem fonda līdzekļiem un ar lielu pateicību pieņemot arī finansiālo atbalstu no Ojāra Veides Fonda. Tomēr ceram nākotnē saņemt prāvus ziedojumus, ko varētu glabāt, kā līdzekļu avotu stipendijām, lietojot tikai procentus. Ja latviešu ārstu skaits ārzemes samazinātos, mēs tad varētu paļauties uz šiem procentu līdzekļiem stipendijām no neaizskaramā kapitāla. Tāpat cerams, ka tagad tie ārsti, kuri agrāk saņēma stipendijas, būt atsaucīgi un ziedos fondam, lai varam atbalstīt Latvijas studentus un arī saglabāt prof. Ilmāra Lazovska piemiņu.

Turpināsim arī jau seno tradīciju – Ziemeļamerikas Latviešu Dziesmu Svētkos LĀZA saietus, ieskaitot šogad Toronto 4. jūlijā vienos dienā. Ar lepnumu varu teikt, ka mēs no visām latviešu profesionālām organizācijām vēl arvien rīkojam Dziesmu Svētku laikā tikšanos ar latviskām lekcijām un draudzīgām pārrunām ar kolēģiem pie pusdienu galda un vīna glāzes ar kontaktu izmaiņas. Mūsu mērķis ir palielināt zobārstu skaitu LĀZA biedru rindās, kā arī aicināt medmāsas, fizioterapeitus un citus kolēģus, kam interesē latviešu tautas veselība, pievienoties LĀZA.”