Drukāt

Sena un lieliska tradīcija – LĀZA konference Dziesmu svētkos

Autors Kamena Kaidaka.

LĀZA konference Toronto 4.07.2024

Kanādas latviešu dziesmu svētku kustība sākās ar dziesmu dienu 1952. gadā, bet jau kopš 1953. gada Kanādā tiek rīkoti Dziesmu svētki – 70 gadus! Un tikpat sena ir arī Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) tradīcija – šajos svētkos rīkot LĀZA biedru konferenci. Nekas nav mainījies arī šogad, kad notiek XVI Dziesmu un Deju svētki Toronto.

 4. jūlijā tūlīt pēc svētku atklāšanas latviešu ārsti un zobārsti tikās Sheraton Center Toronto uz svētku pusdienām un saturīgu konferenci. Tā bija laba iespēja dibināt jaunus kontaktus, atjaunot iepriekšējos un tikties ar draugiem, paziņām un kolēģiem. Viesu vidū bija Latvijas vēstnieks Kanādā god. Kaspars Ozoliņš.

Šī bija īpaša diena arī LĀZA ilggadējam priekšsēdim prof. Kasparam Tūteram, jo par nozīmīgu ieguldījumu Latviešu ārstu un zobārstu apvienības darbībā un par pašaizliedzīgu un ilglaicīgu darbu medicīnā un izglītībā viņam tika pasniegts LĀZA Atzinības raksts. Kaspars Tūters bija ilgus gadus arī LĀZA Kanādas kopas vadītājs, bet no 1993. līdz 1997. gadam arī globālās LĀZA priekšsēdis. Viņa darbības laikā LĀZA skaisti svinēja savu 50 gadu jubileju Rīgā. Kaspars Tūters līdz pat 2023. gadam bija arī Ojāra Veides fonda vadītājs un vienmēr aktīvi darbojās LĀZA valdē līdz pat 2023. gadam, kad lēma vairāk laika veltīt sev, dabai un mākslai.

 Bet LĀZA lokālo kopu veidošanās sākās 1949. gadā līdz ar ārstu izceļošana no Vācijas uz jaunajām mītnes vietām. Visvairāk kolēģu devās uz ASV, viņu vidū arī LĀZA pirmais priekšsēdis Dr. Kārlis Apinis. Saziņa starp ārstiem pārtrūka, tomēr K. Apiņa neatlaidība un milzu darbs, rakstot un aicinot atsaukties izklīdušos biedrus, vainagojās ar panākumiem, un jau 1958. gadā LĀZA bija 602 biedri, no tiem ASV – 430, Kanādā – 33, Latīņamerikā – 9, Anglijā – 15, Vācijā – 14, Zviedrijā – 50, Pakistānā – 6, Austrālijā – 45.

1958. gada 1. decembrī LĀZA biedri Kanādā bija arī Hugo Daugavietis, Ontario; Herberts Goba, Saskačevana; Silvija Užans-Upīte,Toronto; Pēteris Bārdiņš, Toronto; Jāzeps Beldavs, Monreāla; Verena Akermanis, Hamiltona; Sigrida Livija Altraks dz. Frankenšteins, Toronto; Helene Zaķis, Hamiltona; Žanis Auns, Ottava; Marta Elfrida Salna dz. Puže, Toronto; Rolfs Šers, Goldsborough; Antonija Tiltiņš-Sīpols, Ottava; Mirdza Tiltiņš, Sault Ste. Marie; Olafs Ulmanis, Edmontona; Eduards Upenieks, Toronto; Adolfs Mārtiņš Šteins, Shelburne; Jānis Mauriņš, Monreāla; Berta Krašiņš, Ninette; Jānis Krūmiņš, St. Johns; Antons Kiors, Manitobas province; Aleksandrs Osītis, Regina; Alfreds Miltiņš, Canmore; Anna Lauks, Toronto. (red. Atvainojos, ja šie dati nav pilnīgi, bet laika zobs ir darījis savu).

 Kad Kaspars Tūters ar savu sievu pēc septiņiem gadiem (1972-1979), ko pavadīja studējot un specializējoties psihiatrijā un psihoanalīzē Londonā, atgriezās Toronto, viņš atjaunoja savu līdzdarbību latviešu sabiedrībā un aktīvāk satikās ar latviešu ārstiem un zobārstiem, kad bija kādi sabiedriski sarīkojumi. Nekas formāli gan toreiz starp ārstiem un zobārstiem Kanādā vēl nebija organizēts, tāpēc par Kanādas LĀZA kopas tapšanas laiku var uzskatīt astoņdesmito gadu sākumu. Drīz vien Kaspars Tūters uzņēmās LĀZA Kanādas kopas vadītāja pienākumus. LĀZA Kanādas kopas biedru vidū bija Paulis Cakuls, Laila Cakuls, Edvards Upenieks, Ņina Černovskis, Kaspars Tūters, Ināra Bērziņš-Soutar, Andris Rubenis (no 1979. līdz 1986. gadam arī globālās LĀZA priekšsēdis), Ināra Ezers, Āris Šlesers. 1983. gadā LĀZA Kanādas kopas kasiere un biedrzine bija Dr. Gaida Roce – zobārste Toronto, LĀZA Apkārtraksta redaktors bija Pāvils Vasariņš (1980-1986) – dermatologs Hamiltonā. 1982. gadā Kanādas kopā bija jau 82 biedri.

Viss LĀZA arhīvs ar biedru kartēm un LĀZA dokumentiem deviņdesmito gadu sākumā tika nodots P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam (Rīgā) glabāšanā. Kaspars Tūters LĀZA materiālus personīgi nogādāja Rīgā. Arhīva materiālus ir papildinājuši arī LĀZA biedru individuālie devumi muzejam. Tā ir latviešu tautas vēsture, kuras izpēte un apzināšana gaida savu kārtu un darītājus.

Bet 4. jūlijā latviešu ārsti un zobārsti ir kopā Toronto, lai satiktos, lai atcerētos, lai domātu par nākotni.

Paldies šo svētku lektoriem: LĀZA priekšsēdim Dr. Jurim Lazovskim un LĀZA valdes locekļiem Dr. Atim Bārzdiņam un Dr. Larim Galejam par interesantajām sarunām! Paldies Dr. Ērikam Niedrītim, Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda vadītājam, kas jau daudzus gadus ir LĀZA konferencēs namatēva lomā! Un īpašs paldies deju grupai „Dzirnas”, ko vada Agris Daņiļēvičs, par īstu prieka devu! Lai skanīgas arī citas svētku dienas!

Deju grupa Dzirnas LĀZA konferencē

LĀZA prezidents Juris Lazovskis, Kaspars Tūters un Ēriks Niedrītis LĀZA konferencē  Toronto

Ēriks Niedrītis, Latvijas vēstnieks Kanādā Kaspars Ozoliņš un Juris Lazovskis LĀZA konferencē Toronto

Drukāt

LĀZA konference 4. jūlijā Toronto!

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA aicina!

Latviešu Ārstu un Zobārstu Apvienība aicina uz svētku pusdienām un konferenci “Medicīna laiku lokos” 2024. gada 4. jūlijā no 13.00- 17.00 Sheraton Center Toronto XVI Dziesmu un deju svētku laikā.

 Šis saviesīgais pasākums ir laba iespēja dibināt jaunus kontaktus, atjaunot iepriekšējos un tikties ar draugiem, paziņām un kolēģiem. Viesu vidū būs Latvijas vēstnieks Kanādā god. Kaspars Ozoliņš.

Pusdienu laikā tiks sniegti daži priekšlasījumi par vispārējām – gan mediķu, gan ne mediķu auditorijai interesantām tēmām. 

Programma:

  • „LĀZA 8-ajā gadu desmitā”, Juris Lazovskis
  • Psiholoģija. „Meklējot ārsta lomu latviešu tautas kolektīvās traumas dziedēšanā”, Atis Bārzdiņš
  • Uroloģija. „Jaunumi prostatas hiperplazijas (BPH) klīnikā un ārstēšanā”, Laris Galējs
  • Reimatoloģija. „Locītavu sāpes un kā tām pretoties”, Juris Lazovskis.

Īpašu sveicienu būs sagādājusi deju grupa „Dzirnas” no Latvijas, ko vada Agris Daņiļēvičs.

 

Visi laipni aicināti!

Dalības maksa ir $200 ārstiem un $80 viesiem. Kolēģiem no Latvijas - īpaša cena.

Par dalību ārstniecības personām piešķirti CME kredītpunkti.  

Lūdzu, pieteikumu sūtīt pasākuma organizatoram Dr. Ērikam Niedrītim pa epastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai telefonu 1-917-797-8249.

Ieņēmumi no dalības maksas palīdz atbalstīt jauno Latvijas ārstu izglītošanos.

Drukāt

Pasniegtas stipendijas Latvijas jaunajiem ārstiem un studentiem

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

21. jūnijā Latvijas Ārstu biedrībā Skolas ielā 3 notika svinīgs sarīkojums veltīts Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa 35 gadu jubilejai. Uz to bija aicināti kongresa organizatori un dalībnieki. Svinīgajā sarīkojumā sveica prof. Haraldu Jansonu kā vienu no kongresa organizatoriem, viņam piešķīra Latvijas Ārstu biedrības augstāko apbalvojumu – goda zīmi CILVĒCĪBAS LAIKS (Tempus Hominis). Prof. Jānis Vētra teica skaistu un vērtīgu apsveikuma runu par prof. Haralda Jansona lielo ieguldījumu traumatoloģijas un ortopēdijas  un biomehānikas attīstībā Latvijā.Tika pasniegtas arī Latvijas Medicīnas Fonda un Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas.  Ar savām atmiņām par pirmā kongresa laiku dalījās tā organizatori: prof. Bertrams Zariņš, kurš ir ieradies Latvijā tieši šī notikuma dēļ, prof. Viesturs Boka un Dr. Uldis Līkops. Prof. Dainis Krieviņš (LMF viceprezidents Latvijā) pasniedza Latvijas Medicīnas Fonda stipendijas astoņiem izciliem kolēģiem. Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendijas astoņiem medicīnas studentiem pasniedza Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) vicepriekšsēde prof. Daina Dreimane.

Nav iespējams pārvērtēt Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa nozīmi Latvijas medicīnā un arī brīvās Latvijas vēsturē. Kongress atvēra Latvijai vārtus uz medicīnu pasaulē un trimdas latviešiem ceļu uz Latviju.

 Jau plašāku aprakstu par visu, kas notika 21. jūnijā Latvijas Ārstu biedrībā, varēsim lasīt gan Latvijas žurnālos un avīzēs, gan Laikā un Latvija Amerikā jau pēc Līgosvētkiem! Paldies Latvijas Ārstu biedrībai par viesmīlīgo uzņemšanu!

Bet tagad - lai skanīga līgošana visiem maziem un lieliem latvju bērniem!

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiāti  2024

 

Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiāti kopā ar Dr. Edīti Lazovsku, Dr. Annemariju Linaresu, Dr. Jāni Vētru, prof. Janu Pavāri, Dr. Kamenu Kaidaku un prof. Dainu Dreimani.

LMF stipendiāti kopā ar prof. Bertramu Zariņu, Dr. Kamenu Kaidaku un prof. Daini Krieviņu.

Prof. Bertrams Zariņš, Dr. Mārtiņš Malzubris, prof. Haralds Jansons, prof. Iveta Golubovska un Dr. Modris Ciems