Drukāt

SADARBĪBAS MEMORANDS ar ESI.LV

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

 
 “LĀZA iedvesmo ar savu patriotiski pragmatisko profesionālo misiju un augstajiem ētikas principiem. Ar kopīgām iniciatīvām esam apliecinājuši to, kas, šķiet, mūs vieno – mēs, latvieši visā pasaulē, esam ne vien lustīgi un labdarīgi, bet arī lietpratīgi un laikmetīgi,” tā šogad apsveikumā Latviešu ārstu un zobārstu apvienības 75. dzimšanas dienā bilda #esiLV valdes locekle Elīna Pinto. Arī no LĀZA puses varam vien piebilst, ka sadarbība ar kustību ESI.LV ir bijusi produktīva un iedvesmojoša,
Nu mūsu līdzšinējā draudzība pāraugusi jaunā statusā un līmenī, gūstot oficiālu apliecinājumu sadarbības memoranda veidā.
Priecājamies un turpinām darboties kopā!

LĀZA un ESI.LV memorands

Latvijas diasporas uzņēmēju, profesionāļu un pētnieku un viņus apvienojošo organizāciju biedrība “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai” (turpmāk kustība #esiLV), reģ.Nr. Nr. 40008305422, adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, Latvija, Valdes sēdē, kas notika 2022.gada 4.novembrī, un Latviešu Ārstu un zobārstu apvienība (turpmāk LĀZA), reģistrēta Minesotā, ASV, sadarbības sanāksmē, kas notika attālināti 2022. gada 30.oktobrī, vienojās par sekojošo:

A. Abām Pusēm ir radniecīgi mērķi par diasporas saiknes saglabāšanu ar Latviju un ieguldījuma veicināšanu tajā, jo īpaši, apvienojot pasaulē darbojošos nozaru profesionāļus un topošos/jaunos speciālistus ar saknēm Latvijā un veicinot viņu pieredzes apmaiņu ar partneriem Latvijā. Puses apliecina gatavību sadarboties šo mērķu īstenošanai, turot godā neatkarības, apolitiskuma un sabiedriskā labuma principus.

B. Puses savstarpēji konsultēsies savas specializācijas jomās – t.i., attiecībā uz diasporas līdzdalību tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā, publiskajā pārvaldē, izglītībā un zinātnē, un konkrēti veselības aprūpes nozarē, jo īpaši izstrādājot priekšlikumus Latvijas politikas veidotājiem un likumdevējiem diasporas rīcībpolitikas un normatīvo aktu izstrādei un īstenošanai šajos jautājumos.

C. Puses apņemas nodrošināt informācijas apmaiņu starp abu organizāciju pārvaldes struktūrām (valdi un prezidiju) un birojiem, ciktāl tas sekmē katras Puses mērķu sasniegšanu; šāda informācijas apmaiņa notiek regulārās tikšanās reizēs starp minētajām struktūrām, kā arī popularizējot Pušu informācijas kanālos ziņas par otras Puses organizētajām līdzdalības iespējām, projektiem un pasākumiem, kas atbilst attiecīgās Puses mērķiem un uzdevumiem. Puses norāda viena otru kā savus sadarbības partnerus savās mājas lapās.

D. Puses apņemas informēt viena otru par savas darbības galvenajām prioritātēm un nodrošināt pieredzes apmaiņu, pieaicinot otru Pusi novērotāja statusā piedalīties ikgadējā biedru kopsapulcē vai tam pielīdzināmā formātā.

E. Puses iespēju robežās atbalstīs kopīgajiem mērķiem atbilstošu iniciatīvu un saietu īstenošanu, izstrādājot kopīgus plānus vai atbalstot tos kā organizatoriskie vai informatīvie partneri.

G. Puses veicinās diasporas speciālistu zināšanu un pieredzes pārstāvību Latvijas norisēs un publiskajā telpā, jo īpaši veselības aprūpes nozarē, bet arī plašāk Latvijas tautsaimniecībā, uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, izglītībā un zinātnē, tostarp kopīgi virzot kvalificētus pārstāvjus valsts pārvaldes konsultatīvajos formātos.

H. Puses reizi divos gados pārskatīs šī sadarbības memoranda īstenošanas praksi un rezultātus un veiks attiecīgus memoranda pielāgojumus.

Saskaņots 2022.gada 21.novembris

Drukāt

Novērtē Latvijas ārstu misiju Ukrainā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits pasniedz valsts apbalvojumu Olafam Libermanim. Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.18.11.2022. Valsts prezidents Egils Levits pasniedz valsts apbalvojumu Mārtiņam Malzubrim. Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.Valsts prezidents 18. novembrī Rīgas pilī pasniedza augstākos Latvijas valsts apbalvojumus 90 izcilām personībām. PAR TRIJU ZVAIGŽŅU ORDEŅA VIRSNIEKIEM IECELTI: 

Olafs Libermanis, mikroķirurgs, SIA “Brūču klīnika” klīnikas vadītājs - par izcilo darbu mikroķirurģijā un pašaizliedzību, sniedzot palīdzību karā ievainotajiem Ukrainas karavīriem;

Mārtiņš Malzubris, traumatologs, ortopēds, VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Traumatoloģijas centra nodaļas vadītājs - par izcilo darbu traumatoloģijā un rekonstruktīvajā ķirurģijā un pašaizliedzību, sniedzot palīdzību karā ievainotajiem Ukrainas karavīriem. Mārtiņš Malzubris ir arī Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiāts 2005. gadā, bet šogad abi kolēģi saņēma arī nopietnu finansiālu atbalstu no Latvijas Medicīnas Fonda, lai varētu turpināt savu misiju Ukrainā.

No sirds sveicam visus apbalvojumu saņēmējus!

Mārtiņš Malzubris par Latvijas ķirurgu misiju Ukrainā

No 2022. gada 24. februāra Ukrainas teritorijā norisinās karadarbība - uzbrūk Krievijas militārie spēki, liels ir ievainoto skaits. Karā un citos bruņotos konfliktos gūtās traumas būtiski atšķiras no tām, kas tiek ārstētas miera laikā, un pacientu plūsma ir daudz lielāka, ir bojāta infrastruktūra, traucēts mierīgs ārstniecības darbs. No 6.marta abi (Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris red.) sākām medicīnisko misiju Kijivas slimnīcā, kur ārstē karā ievainotos, galvenokārt militārpersonas.

Situācija Ukrainā un ievainoto plūsma ir mainījusies vairākkārt. Ievainoto evakuāciju no frontes līnijas slimnīcām visā valstī veic galvenokārt ar pielāgotiem vilcieniem un helikopteriem. Kopumā medicīnas sistēma Ukrainā ir pārslogota, joprojām nespējot uzsākt plānveida operācijas. Centrālā militārā slimnīca Kijivā, kura ir mūsu pamata darba vieta, katru dienu saņem līdz pat 40 jauniem pacientiem ar nopietnām un ļoti nopietnām traumām. Lielākā daļa pacientu ir karavīri ar ekstremitāšu traumām. Lielā ievainoto pacientu skaita dēļ viņi tiek hospitalizēti visās pieejamajās nodaļās, kur viņus ārstē visu ķirurģijas specialitāšu ārsti, ne tikai traumu un ortopēdijas ķirurgi, bet arī asinsvadu ķirurgi, vispārējie ķirurgi, urologi u.c. Ir ievērojami palielinājies to pacientu skaits, kuriem iepriekš bijušas amputācijas vai kuriem veicama amputācija. Neregulāra, bet pastāvīga pacientu pārvietošana uz ārzemēm sniedz daļēju atvieglojumu subakūtu un hronisku pacientu ārstēšanai.

Dakteris Olafs Libermanis intensīvi nodarbojas ar Ukrainas jauno ārstu apmācīšanu mikroķirurģijā, izmantojot divus operāciju mikroskopus. Ir trīs daudzsološi jaunie ārsti, kas regulāri trenējas. Tiek dokumentētas rekonstruktīvās operācijas, tostarp fotografētas, un to izstrādē, kā arī ārstēšanas procesā, ir iesaistīti jaunie Ukrainas speciālisti.

Savā ikdienas darbā saskaramies ar grūtībām, piemēram, apmācītu ķirurģijas māsu trūkumu, nepieciešamību pašiem organizēt ķirurģisko materiālu ieguvi, tai skaitā rūpēties par instrumentu uzklāšanu un sterilizāciju, operāciju norisi dažādos operāciju blokos, kas ir saistīta ar regulāru iekārtu nodošanu. Šie faktori prasa ievērojamus laika un finanšu resursus.

Misijas nākotnes plāni ir turpināt sniegt rekonstruktīvo mikroķirurģijas palīdzību slimnīcā, turpināt personāla apmācību. Tiek izstrādāti arī militārās traumas un rekonstruktīvas mikroķirurģijas apmācības moduļi, kuru mērķis ir radīt vienkāršu un efektīvu mācību sistēmu. Olafs Libermanis misijā Ukrainā ir jau no kara pirmajām dienām, ar nelielu dažu dienu atelpu Latvijā, bet karš turpinās.

P.S. Abu Latvijas ārstu pašaizliedzību novērtēja ne tikai valsts, bet arī Latvijas sabiedrība. Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris ir “Latvijas Lepnuma” nominācijas “Cilvēcība un drosme” šā gada balvas saņēmēji.