Drukāt

Zaiga Alksne-Phillips, LĀZA kasiere

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Zaiga Alksne-Phillips

Zaiga Alksne-Phillips, M.D., FAAP

Dzimusi Rīgā. Beigusi Vašingtonas Universitāti Sietlā ar B.S. (1956) un M.D. grādu (1959), specializējusies pediatrijā. 1977.gadā sāka darbu privātpraksē Allegro Pediatrics Bellevue, Vašingtonas pavalstī. Kopš 1989. gada uzsāka ciešu sadarbību ar Latvijas bērnu ārstiem gan ar lekcijām, pārrunām, konsultācijām, gan sadarbībā ar ASV organizācijām. Ir pilsētu Belvjū (Bellevue) un Liepājas sadraudzības projekta iniciatore. 1992. gadā izveidoja Draudzības Māsu pilsētu (Sister Cities) sadarbības saites starp Belvjū un Liepāju. Organizēja un piedalījās “Healing the Children” sadarbībā, kas veica operācijas un bērnu aprūpi Liepājā un ASV (1993-2000). 1995.gadā Zaigai Alksnei-Phillips pasniegts Liepājas pilsētas Domes Atzinības raksts, viņa saņēmusi Amerikas Latviešu apvienības, Latvijas Republikas Veselības ministrijas un Latvijas Republikas Ministru prezidenta pateicības rakstus. Ir Latvijas Ārstu biedrības Goda biedre. 2005.gadā apbalvota ar Atzinības krustu. Saņēmusi LĀZA Atzinības rakstu Par nozīmīgu ieguldījumu „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības” darbā, tās mērķu un uzdevumu realizācijā (2017), par ilggadēju un nesavtīgu devumu RSU studējošo profesionālajā izaugsmē un attīstībā, vairāku gadu garumā atbalstot izglītību, starptautisko pieredzes apmaiņu un pētniecību pediatrijā Zaigai Alksnei-Phillips piešķirts RSU Goda doktores nosaukums (2020). Nodibinājusi “Dr. Zaigas Alksnes Phillips Stipendiju” Vītolu Fondā, atbalstot studijas trim rezidentiem pediatrijā. Kopš 2021. gada jūnija ir pensijā. Turpina apmeklēt lekcijas, piedalās ZOOM semināros, ceļo, daudz lasa un vairāk izbauda kulturālos pasākumus, kā arī kopā pavadīto laiku ar trim pieaugušiem bērniem un diviem mazdēliem. LĀZA sekretāre (1998-2002), LĀZA Ziņu redaktore (2001-2005), vicepriekšsēde (2008-2015) un LĀZA kasiere kopš 2015. gada. 

„Iespēja novērot cilvēku pieeju, aprūpi citās valstīs paceļ izglītības līmeni ārstiem, studentiem un skolotājiem. Sevišķi vēlos pieminēt, cik nozīmīga bija pieredzes apmaiņa invalīdu un bērnu ar attīstības traucējumiem aprūpes laukā. Personīgu prieku man dara dotā iespēja savā mājā izmitināt piecus Latvijas ārstus, kuri ieguva pieredzi ne tikai savā specialitātē, bet novēroja sistēmu un darbības organizāciju, ārstu - pacientu attieksmi un ieguva profesionālas draudzības, kas veicina turpmāko informācijas apmaiņu. Priecājos un atbalstu LĀZA tagadējo un turpmāko darbību – galvenokārt atbalstīt jaunos ārstus ne tikai ar iespējām tālākai izglītībai, bet palikt un strādāt Latvijā. Tas ir panākams tikai tad, ja strādāšana un darbs ir apmierinošs, ir atzinība, attiecīga alga un nav jāstrādā vairākās darbavietās. Latvijā ir ļoti vajadzīgi tādi speciālisti kā psihiatri, psihologi, sociālie darbinieki, kas veicinātu tautas veselību.”