Drukāt

LĀZA 75 gadu jubilejas konference Minesotā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Laimei šajā dzīvē galvenais ir kaut kas, ko darīt, kaut kas, ko mīlēt un kaut kas, uz ko cerēt – tie ir skaisti un viedi vārdi no Dr. Jāņa Tupeša lekcijas par dzīves jēgu medicīnā, kas izskanēja LĀZA 75 gadu jubilejai veltītajā konferencē XV Latviešu dziesmu un deju svētku laikā Minesotā.

30. jūnijā LĀZA biedri un draugi pulcējās InterContinental Saint Paul Riverfront Hotel Governors Room, lai baudītu svētkus. Mājastēva loma bija Dr. Ērikam Niedrītim no Ņujorkas, bet sarīkojumu vadīja LĀZA vicepriekšsēdis Juris Lazovskis no Kanādas. Visi LĀZA biedri ir savulaik snieguši atbalstu ne tikai viens otram, bet arī Latvijas medicīnai un arī daudziem Latvijas ārstiem un māsām viņu profesionālajā izaugsmē. Dr. Lazovskis pieminēja tikai dažus, jo saraksts ir gana garš, bet mecenātes Dr. Ainas Dravnieces-Galējas devumam nav līdzvērtīga. Svētku programmā bija emocionāls atskats LĀZA 75 gadu vēsturē un LĀZA šodienā, jo ir tapusi īpaša filma, ko varēs redzēt arī LĀZA svinīgajā sēdē Rīgā, 9. Latvijas Ārstu kongresā. Vieslekciju sniedza Viskonsinas Universitātes profesors, PVO konsultants un LĀZA biedrs Jānis Tupesis. Starp daudzajām vērtīgajām atziņām prātā ir arī šī – ne vienmēr vajag vairāk, iespējams, ka būsim laimīgāki, ja gribēsim mazāk. Sarīkojuma godaviesim, Latvijas vēstniekam ASV Mārim Selgam šī bija īpaša diena, jo te atkal klātienē varēja satikt daudzus sen iepazītus ārstus. Īpaša bija tikšanās ar Dr. Visvaldi Georgu Nagobadu. Par nozīmīgu ieguldījumu Latviešu ārstu un zobārstu apvienības dibināšanā un darbībā, par pašaizliedzīgu un ilglaicīgu darbu medicīnā un izglītībā Visvaldim Georgam Nagobadam tika pasniegts LĀZA Atzinības raksts.

Svētkus kuplināja deju kopa “Pērkonītis”. Jautrās dziesmās, raitā dejā, sirsnīgās sarunās aizritēja dažas stundas, par kurām paliks siltas atmiņas un jaukas fotogrāfijas.

Vēlreiz liels paldies Dr. Ērikam Niedrītim un visiem, kas savu roku pielika, lai diena ir skaista un atmiņām bagāta! Jau nākamā tikšanās jubilejas zīmē 9. Latvijas Ārstu kongresā, Rīgā no 21.līdz 24. septembrim. 23. septembris ir LĀZA sarīkojumu diena!

LAZA 75 Minesotas konferences fotomirkļi