Drukāt

9. Latvijas Ārstu kongress

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Cien. kolēģi!

Aicinām piedalīties lielākajā medicīnas forumā Latvijā, kas notiek reizi četros gados un kurā ik reizi piedalās vairāki tūkstoši ārstu no Latvijas un ar Latviju saistīti ārsti no visas pasaules, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, izvērtētu aizvadīto piecu gadu laikā gūto pieredzi, smeltos spēkus par skaistu tradīciju kļuvušajā kopā būšanā kongresā un veidotu vīziju Latvijas medicīnas attīstībai nākotnē.
Šogad, pēc piecu gadu pārtraukuma, 9. Latvijas Ārstu kongress norisināsies 2022. gada 21.–24. septembrī ATTA CENTRE Krasta ielā 60, Rīgā. Kongresa vienojošais temats būs virzība uz pacienta centrētu precīzijas medicīnu. Paralēli kongresam notiks arī Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas kongress, kā arī Latvijas Māsu asociācija (LMa) atzīmēs 100 gadus māsu profesijai Latvijā. Savukārt Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) svinēs 75 gadu pastāvēšanu.

Trešdien, 21. septembrī, būs svinīgais dievkalpojums Doma baznīcā, ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa, kā arī pirmās sešas zinātniskās sesijas un dalībnieku tikšanās neformālā gaisotnē.

Ceturtdien, 22. septembrī, notiks kongresa atklāšanas plenārsēde “200 gadu Latvijas medicīnā – zinātne, izaugsme un atklājumi”, kuras laikā tiks pasniegtas Latvijas Medicīnas fonda stipendijas. Plenārsēdi vadīs Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas vēstures institūta direktors profesors Juris Salaks. Šajā dienā notiks arī plenārsēde “Medicīniska kļūda. Pacientu un ārstu savstarpējo attiecību ētiskie un juridiskie aspekti drošas medicīnas kontekstā”, kā arī vairākas zinātniski praktiskās sesijas un diskusijas, dodot iespēju jebkuram Latvijas ārstam nepastarpināti iesaistīties kongresa darbā.

Savukārt piektdien, 23. septembrī, ar īpašu plenārsēdi “Mūsu ceļš medicīnā– zināšanas, darbs, humānisms” tiks atzīmēta LĀZA 75 gadu jubileja, godinot Latvijas mediķu sasniegumus ārvalstīs. Tai sekos plenārsēde “Medicīnas politizācija un medicīnas attīstības potenciāls ekonomiskās krīzes apstākļos”, kā arī virkne diskusiju un starpdisciplināru zinātnisko sekciju un zinātniski praktisko sesiju.

Bet 23. septembra vakarā LĀZA aicinās savus biedrus, sadarbības partnerus, atbalstītājus un draugus uz skaistu vakaru. (sarīkojums ar ielūgumiem).

Kongress noslēgsies sestdien, 24. septembrī, ar plenārsēdi - “Ieskatoties nākotnē: Latvijas medicīna nākamajā simtgadē/nākamajās simtgadēs”, dodot vielu pārdomām līdz nākamajam Latvijas Ārstu kongresam, kurā atzīmēsim tā 10 jubileju.

Katram kongresa dalībniekam ir iespēja sniegt ieguldījumu kongresa satura tapšanā, piedaloties kongresā ar tēzēm/klīnisko gadījumu, kas būs pieejams kongresa elektroniskajā grāmatā un kā stenda referāts.

Latvijas Ārstu kongresā būs iespējams piedalīties klātienē un/vai tiešsaistē. Reģistrācija jau ir sākusies!

Pastiprinātos epidemioloģiskās drošības apstākļos kongress tiks organizēts tikai tiešsaistē.

Plašāka informācija kongresa mājas lapā www.arstukongress.lv

Uz tikšanos kongresā! Gens una sumus!

LĀB  prezidentes Ilzes Aizsilnieces uzruna

Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa organizotoru Bertrama un Kristapa Zariņu uzruna

Asoc. prof. Dainas Dreimanes, LĀZA valdes locekles, Kongresa organizācijas komitejas locekles,  uzruna