Drukāt

Starmeša gaismā asinsvadu ķirurgs Kristaps Zariņš

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Kristaps Zariņš saņem LĀZA Atzinības rakstu 2017. gada 20. septembrī Rīgā, LĀZA 70 gadu konferencēProfesors Kristaps Kristofers Zariņš dzimis 1943.gada 2.decembrī Tukumā, Latvijā, agrā bērnībā kopā ar vecākiem emigrējis uz ASV. Beidzis Bruklinas Tehnisko augstskolu Ņujorkā (1960), papildinājis izglītību vairākās ASV augstskolās. Ieguvis medicīnas doktora grādu M.D. (1968) Džona Hopkinsa universitātē Baltimorā (Johns Hopkins University School of Medicine), pēc tam specializējies vispārīgajā ķirurģijā un sirds asinsvadu ķirurģijā dažādās universitātēs. Pēc militārā dienesta ASV kara flotē (1974-1976) aicināts uz Čikāgu un 1976.g. ievēlēts Čikāgas universitātes Medicīnas centra slimnīcā par asinsvadu ķirurgu un tai pašā gadā par Vasculārās laboratorijas direktoru, 33 gadu vecumā kļuvis par profesoru. Vadījis Čikāgas universitātes asinsvadu ķirurģijas klīniku (The University of Chicago Medical Center, 1976 - 1993), bet 1993.gadā pēc Stanforda universitātes uzaicinājuma pārcēlās uz Kaliforniju, kur strādā Medicīnas klīnikā (Stanford University Medical Center). Universitāte atzinusi K.Zariņu par izcilu starptautiski atzītu speciālistu savā nozarē – kardiovaskulārajā ķirurģijā, un 1993.gadā Stanforda universitātē viņam piešķirts godpilnais akadēmiskais postenis „Walter Clifford and Elsa Rooney Chidester Professorship in Surgery”.

 

K.Zariņš pētījis asinsvadu slimību ārstēšanu, lasījis lekcijas šajā jomā, veicis daudzas operācijas. Paralēli pētniecības darbam veidojis jaunu ķirurgu izglītības programmu vadošo speciālistu sagatavošanai vaskulārajā medicīnā. Milzu darbu K.Zariņš ieguldījis Latvijas veselības aizsardzībā. K.Zariņš ir viens no I Vispasaules latviešu ārstu kongresa iniciatoriem 1989.g., kopā ar brāli Bertramu 1989. un 1993.gadā bija Pasaules latviešu ārstu kongresa rīcības komitejā, bija viens no Baltijas sirds asinsvadu un torakālās ķirurģijas starptautiskā kongresa organizatoriem. Viņš kopā ar brāli Bertramu Zariņu vada  Latvijas Medicīnas Fondu, kas ik gadus vairākiem latviešu ārstiem dod finansiālu atbalstu, lai stažētos ārvalstīs (fonda finansējumā liela daļa ir personīgi ieguldījumi). Pats veica operācijas Gaiļezera slimnīcā, sagādājis medikamentus, protēzes, instrumentus.

K.Zariņš ir vairāku (vairāk nekā 40) pasaules un Amerikas profesionālo medicīnas biedrību un komitēju biedrs, darbojas daudzās starptautiskās medicīnas žurnālu redkolēģijās, piem., kopš 1977.gada strādā žurnālā Journal of Surgical Research, 1983-1996 – tās galvenais redaktors, žurnālos Annals of Vascular Surgery (no 1993), Journal of Endovascular Therapy (no 1994), Journal of Vascular Surgery (1987-1999) u.c. Viņš ir Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1990), Latvijas Asinsvadu ķirurgu asociācijas biedrs (1990), Amerikas ķirurgu savienības loceklis (1977), ilgstoši bijis Latviešu Ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) biedrs, LAMZA (Latviešu akadēmisko mācībspēku un zinātnieku apvienība) biedrs u.c. 

Apbalvojumi: Paula Stradiņa balva medicīnā (1998) par nozīmīgiem pētījumiem vaskulārajā ķirurģijā un palīdzību Latvijas medicīnas attīstībai, Triju Zvaigžņu ordenis (2003), LZA Lielā Medaļa par izciliem sasniegumiem asinsvadu ķirurģijā un Latvijas un ārzemju mediķu vienotības stiprināšanā (2009), Best Doctor of America, America’ Top Doctors, 2017. gadā LĀZA atzinības raksts.

K.Zariņš ir vairāk nekā 500 zinātnisku darbu autors, K.Zariņa un B.Geversa grāmata „Asinsvadu ķirurģijas atlants” [Zarins CK, Gewertz BL. Atlas of Vascular Surgery, Churchill Livingstone, Inc., New York, 1988; sec.edition 2005] tulkota daudzās pasaules valstu valodās un par oficiālu mācību līdzekli atzīta Japānā, Ķīnā, Dienvidkorejā, Polijā, Zviedrijā un citās valstīs.

Visskaistāk gan par savu dzīvi prof. Kristaps Zariņš stāstīja LĀZA 70 gadu jubilejas konferencē 20. septembrī Rīgas Stradiņa Universitātē. Šo lekciju ierakstus var dzirdēt šeit.