Drukāt

Eiropas Latviešu kongress arī mediķiem

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Gatavojoties Eiropas Latviešu kongresam (ELK) š.g. 28.-30. jūlijā, papildus ierastajām un vienmēr aktuālajām kultūras un izglītības tēmām disaporā, Eiropas Latviešu apvienība (ELA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centru ir iezīmējusi līdz šim mazāk publiski aktualizētu, tomēr ļoti nozīmīgu tēmu, kas saistīta ar veselības, sociālās apdrošināšanas un iekļaujošas sabiedrības jautājumiem. 

Drukāt

LĀZA jubilejas konferencē Baltimorā 1.07.2017.

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Patiess tikšanās prieks un nopietnas sarunas pie svētku pusdienām - tāda bija šī diena LĀZA biedriem un viesiem!

Ieskatu LĀZA konferencē 1.jūlijā, jaundeju skatē un tautas deju lieluzvedumā 2.jūlijā fiksējis Jānis Lazovskis.

         

Drukāt

Latvijas valsts prezidenta kancelejas atbildes vēstule

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTA KANCELEJA
Rātslaukums 7, Rīgā, LV - 1900
tālr. (371) - 67092106, fakss (371) - 67092157

 

Rīgā
                 2017.gada 20.jūnijā
                 Nr. 104-ep
                 Uz 14.06.2017. Nr.

Latviešu Ārstu un zobārstu apvienības priekšsēdim Uģim Gruntmanim

                 Par atklāto vēstuli

Godātais Gruntmaņa kungs!

Latvijas Valsts prezidenta kancelejā 2017. gada 14.  jūnijā tika saņemta Jūsu vadītās Latviešu Ārstu un zobārstu apvienības atklātā vēstule, kurā norādāt uz cilvēkresursu krīzi medicīnas nozarē, aicināt valdību nekavējoties pieņemt lēmumu par papildu finansējumu veselības aprūpei un paužat atbalstu Latvijas ārstu un medicīnas māsu mērķim strādāt un par savu darbu saņemt atbilstošu atalgojumu.

Pateicamies par atklātajā vēstulē pausto viedokli un iespēju ar to iepazīties. Valsts prezidents Raimonds Vējonis, tiekoties ar nozares atbildīgajām amatpersonām, tajā skaitā ministru prezidentu Māri Kučinski un veselības ministri Andu Čakšu, ir pārrunājis aktualitātes un problēmjautājumus veselības nozarē. Valsts prezidents ir uzsvēris, ka veselības aprūpes reforma ir viens no šīs valdības svarīgākajiem uzdevumiem. Viņš vairākkārt ir atzīmējis, ka valstij ir jānodrošina iedzīvotājiem pieejama veselības aprūpe un iespējas saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Šī mērķa sasniegšanai valdībai ir jāmeklē un jārod ilgtspējīgs risinājums veselības aprūpes nozares finansēšanai.

Darām Jums zināmu, ka Valsts prezidenta kanceleja ir pārsūtījusi Jūsu vēstuli zināšanai un darbam Ministru kabinetam, kas ir atbildīgs par veselības aprūpes finansēšanas modeļa izveidi, un Veselības ministrijai, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde veselības nozarē.

Pateicamies par Jūsu un Latviešu Ārstu un zobārstu apvienības darbu, sniedzot atbalstu medicīnas studentiem, rezidentiem un ārstiem Latvijā un stiprinot ārpus Latvijas strādājošo medicīnas profesionāļu savstarpējo saikni!

Cieņā
Egita Kazeka
Kancelejas vadītāja vietniece