Drukāt

Juris Lazovskis, LĀZA valdes priekšsēdis

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Juris Lazovskis

Juris Lazovskis, M.D. 

Dzimis Rīgā. Beidzis ar izcilību Rīgas Medicīnas institūtu (1985). Ārsts Cesvainē un Madonā (1985- 1990). Latvijas Medicīnas akadēmijas (tagad Rīgas Stradiņa universitāte) klīniskais ordinators un lektors iekšķīgās slimībās (1990-1997). Papildinājis zināšanas internajā medicīnā Mineapolē (1997- 2000). Specializējies reimatoloģijā Minesotas Universitātē Mineapolē (2000-2002). Kopš 2003.  gada reimatologs Jaunskotijā, Kanādā. No 2009.  gada docētājs iekšķīgās slimībās un reimatoloģijā Dalhousie U Halifaksā (Kanāda), no 2018. gada vieslektors LU. LĀZA valdē kopš 2015.  gada. LĀZA sekretārs (2015- 2019), LĀZA vicepriekšsēdis (2016- 2019), LĀZA priekšsēdis no 2024.  gada 1.  janvāra. 

„Priecājos, ka 2019. gada septembrī uzturoties Rīgā un pasniedzot reimatoloģijas nodarbības LU ārzemju studentiem, man bija arī iespēja tikties ar nākamajiem Latvijas reimatologiem – pašreizējiem rezidentiem. Pārrunās tapa skaidrs, ka kādreiz pastāvošā atšķirīgā pieeja reimatisko slimību diagnostikā un ārstēšanā starp Latviju un ārzemēm strauji izzūd. Ceļošanas un informācijas ieguves un apmaiņas brīvība nojauc barjeras. Medicīniskā taktikā jēdzieni “pie mums” iepretim “pie jums” tāpat ar laiku kļūst vēsturiski. Pakāpeniski uzlabojoties vispārējai veselības aprūpes sistēmai, būs svarīgi paturēt prātā, ka reimatoloģijā lielāks finanšu ieguldījums nenozīmē automātiski pareizākas diagnozes varbūtību un lielāku pacienta gandarījumu par labāku iznākumu. Reimatoloģijā spilgti redzams, kā jau pirmreizējas vizītes laikā iespējams ar lielu varbūtību nokļūt diagnozei uz pēdām, kā, reizēm pat atturoties no dārgu izmeklējumu ordinācijas, ir iespējams nenovirzīties no sākotnēji noteiktās pareizās diagnozes. Pacienta uzklausīšanai atvēlēto minūšu vērtība ir lielāka par labumu no plašu laboratorisko izmeklējumu nekritiskas nozīmēšanas. Rietumu patērētāju sabiedrības pārmērību rezultātā dzimušo konfrontējošo jēdzienu “when Less is More” (“mazāk” ir   vairāk”) var tikpat labi attiecināt uz biežāko reimatisko slimību diagnostiku. Arī esenciālie ārstniecības ieteikumi biežākām reimatiskajām slimībām (kā osteoartrīts, fibromiaļģija, ģikts) ir lēti un pat bezmaksas. Pēc vairāk nekā 20 gadiem, kas pavadīti rietumu medicīnas sistēmā, ir liels gandarījums atkal sastapties ar Latvijas studentiem un rezidentiem. Gandarījumu nes palīdzēšana saskatīt pozitīvismu un iespējas Latvijā un cenšanās nepieļaut kļūdas, ar kuru sekām pašreiz cīnās rietumu, īpaši Ziemeļamerikas, medicīna. Mijiedarbība ar Latvijas kolēģiem tiešā saskarsmē un ar tīklošanās radītām iespējām palīdz dalīties ne tikai pieredzē un bagātināt vienam otru, bet caur to – kalpot galējam mērķim – mūsu pacientiem, lai kur gan tie, gan mēs paši atrastos – ārzemēs vai Latvijā – visiem vienā, aizvien sarūkošo attālumu pasaulē.”