Drukāt

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība svētku reizē godina savus biedrus

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA 70 gadu jubilejas konferencē 20.septembrī godināti tika pasaulē labi zināmie LĀZA biedri un jubilejas konferences lektori. Par pašaizliedzīgu un ilglaicīgu darbu medicīnā un izglītībā Atzinības rakstu saņēma traumatologs-ortopēds Kristaps J. Keggi, onkologs Roberts Ozols, nefrologs Egils Vēverbrants, pediatre Zaiga Alksne-Philips un asinsvadu ķirurgs Kristaps Zariņš.

Atzinības rakstuPar nozīmīgu ieguldījumu „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības” darbā, tās mērķu un uzdevumu realizācijā. Par LĀZA 70 gadiem! saņēma LĀZA ekspriekšsēži Bertrams Zariņš, Kaspars Tūters, Jānis J. Dimants un priekšsēdis Uģis Gruntmanis, kā arī vicepriekšsēde Zaiga Alksne-Philips. LĀZA vadītāji dāvanā saņēma RSU studentu Lindas Rancānes un Madaras Sprūdžas gleznas, bet Uģim Gruntmanim Daina Dreimane valdes vārdā dāvāja simbolisku pulksteni globusa veidā, kas apliecina LĀZA kā plašas vispasaules organizācijas būtību un tās sūtību - iet kopā ar laiku.

LĀZA saka lielu paldies visiem, kas nesavtīgi atbalstījuši Latvijas medicīnu un palīdzējuši profesionālajā pilnveidē. Palīdzības un atbalsta sniedzēju vārdi būs redzami LĀZA mājaslapā.

LĀZA saka vēlreiz paldies par atbalstu jubilejas sarīkojumos visiem lektoriem, brīvprātīgajiem palīgiem, Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei, kā arī P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam par LĀZA jubilejas izstādes izveidi. 

Kristaps J. Keggi saņem LĀZA Atzinības rakstu. Pagodinājumu pasniedz Uģis Gruntmanis.

Roberts Ozols sniedz lekciju LĀZA 70. gadu jubilejas konferencē.

Egilu Vēverbrantu sveic LU Medicīnas fakultātes dekāns Valdis Folkmanis.

Kristaps Zariņš saņemot LĀZA Atzinības rakstu. Profesoru sveic Kamena Kaidaka un Uģis Gruntmanis

Zaiga Alksne-Philips sniedz lekciju LĀZA 70. gadu jubilejas konferencē.

LĀZA visu laiku priekšsēži: Bertrams Zariņš, vicepriekšsēde Zaiga Alksne-Philips Kaspars Tūters, Jānis J. Dimants un Uģis Gruntmanis saņemot Atzinības rakstus un balvas 20.09.2017. LU Lielajā aulā.

Foto: Jānis Brencis