Drukāt

In memoriam Dr. Rita Sēja Grīslis

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Dr. Rita Sēja Grīslis (1935-2022)Es aizeju un tomēr palieku -

Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā.

Gan šalcošā vējā - es esmu pie jums.

(Ārija Elksne)

Dr. Rita Sēja Grīslis piedzima Raunā Jāņa un Martas Grīšļu ģimenē kā trešais bērns 1935. gada 25. maijā.  Ģimenē vēl bija māsa Dagmāra un ir brālis Andrejs.

Skolas gaitas Rita uzsāka Raunā. Taču ģimenei nācās doties trimdā, un izglītošanos viņa turpināja Eslingenas latviešu bēgļu nometnē. 

1949. gadā Grīšļu ģimene izceļoja uz ASV rietumiem un apmetās Oregonas pavalstī.  Tur Rita turpināju skolas gaitas un 1960. gadā kā vienīgā sieviete kursā beidza Oregonas zobārstniecības skolu. Viņa uzsāka privātpraksi Portlandes priekšpilsētā, Milvokos, un nostrādāja tur 41 gadu, aizejot pensijā 2001. gadā.

1970. gadā Rita salaulājās ar Uldi Sēju.  Ģimenē tika uzaudzināti un izskoloti divi bērni - Astrīda un Tālis. Uldis Sēja aizgāja Aizsaulē 2002. gada martā.

Rita Sēja aktīvi iesaistījās Portlandes latviešu sabiedriskajā dzīvē, pildot dažādus pienākumus, bija korp. Imeria locekle, ilgus gadus Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) biedre, Oregonas Latviešu ev. Lut. draudzes priekšniece, Dāmu komitejas priekšniece, Oregonas Latvešu biedrības biedre. Bet vislielāko prieku sagādāja viņai mazbērni Krišjānis, Aina, Līvija un Annele. Mūžības ceļos Rita Sēja devas 15. aprīlī Tualatin, ASV.

Lai vieglas smiltis mūsu kolēģei un mums gaišas atmiņas!