Drukāt

LĀZA balvas konferencē “Health and Social Sciences” 2023

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Ik gadu Rīgas Stradiņa universitātē norisinās viens no lielākajiem studentu zinātnes notikumiem Ziemeļeiropā – RSU Starptautiskā studentu konference, kas kopā pulcē ne tikai studējošos no Latvijas, bet arī no visas Eiropas. Konference norisinājās no 27.- 28. martam Rīgas Stradiņa universitātē, bet zinātnes nedēļa turpinājās.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība bija lēmusi piešķirt LĀZA Speciālo balvu – 250 EUR žūrijas komisijas atzītiem darbiem. Kā darbu, kurš būtu pelnījis specbalvu bērnu/ jauniešu psihoterapijā žūrija atzina darbu Generalized Anxiety Symptoms Among High School Students: Prevalence, Socio-Demographic And Academic Factors, autore – Adelīna Nikitenko.

Par starpdisciplināro jomu visatbilstošākais un augstu novērtēts darbs no žūrijas puses bija Sindijas Kezikas darbs – Sexual health in family medicine - scope, potential and barriers.

Grāmatu par anatomu antropologu Jēkabu Prīmani “Tā mēs atgriežamies” saņēma morfoloģijas sekcijas uzvarētāji, grāmatu par gastroenterologu Nikolaju Skuju “Nikolajs Skuja” saņēma iekšķīgās medicīnas sekcijas uzvarētāji. Arī case reports sekciju uzvarētāji saņēma balvā LĀZA dāvinātās grāmatas.

Patīkami redzēt, ka RSU studentu konferences balvu saņēmēju vidu ir arī LĀZA Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiāti!

Sveicam gan uzvarētājus, gan visus dalībniekus, jo ikviena dalība konferencē arī ir uzvara pašam pār savu neuzņēmību un arī slinkumu.

Paldies Lāsmai Ludboržai par izcilu darbu, konferenci organizējot!

Plašāka informācija isc.rsu.lv

Drukāt

In memoriam Visvaldis Georgs Nagobads

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Visvaldis Georgs Nagobads (1921-2023)Ar dziļām skumjām sirdī daru zināmu, ka draudzes loceklis Dr. Visvaldis Nagobads šorīt, 31. martā, agri ir devies mūžībā.

Šodien izlūdzamies, lai viņa dvēsele dodas uz mājvietu, ko Dievs Kristū viņam ir sagatavojis:
“Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un ticiet man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisījis, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kurp noeju es, jūs ceļu zināt.” (Jāņa 14:1-4)

Paturam lūgšanās visu Dr. Nagobada ģimeni – meitas un viņu ģimenes, draugus, draudzi, līdzjutējus un visus, kuru dzīvē viņš atstājis neaizmirstamus dzīves brīžus.
Mācītāja Ilze Larsen
Mineapoles - St.Paulas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze

  Mēs  visi esam  zaudējuši lielu PATRIOTU, HUMANISTU,  PERSONĪBU , LIELU CILVĒKU,  KOLLĒĢI, DRAUGU. Mēs  viņu viemēr atcerēsimies.  Un Mūžīgā Gaisma lai atspīd viņam. Lai viņam vieglas  trimdas  smiltis…

Jānis J. Dimants

Drukāt

LĀZA Apkārtraksta 75 gadi un 171. numurs

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA Apkārtraksts 171/2022Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) 2022. gadā atzīmēja savu 75 gadu pastāvēšanu. “Apkārtraksts” vienmēr ir bijis ziņnesis, lai saistītu dažādās pasaules malās izklīdušos kolēģus, bet organizācijas šūpulis ir Eslingena. Apkārtraksts Nr. 171 ir veidots kā ziņa mums, 21. gadsimta ļaudīm, par seniem un ļoti seniem laikiem, par dramatiskiem vēstures notikumiem, kas izmainīja cilvēku dzīvi pirms simts gadiem, pirms astoņdesmit gadiem un par tiem, kas to maina tagad. “Apkārtraksta” lapaspusēs kā lielā gobelēnā gribējām ieaust daudzu jo daudzu LĀZA biedru un draugu vārdus, kuri ar savu dzīvi, ar savu ticību, cerību un mīlestību ir atbalstījuši gan viens otru, gan gadiem pāri arī atjaunotās Latvijas medicīnu. Šai organizācijai ir nozīmīga loma Latvijas brīvvalsts medicīnas izaugsmē. Daudzi no šobrīd Latvijā atzītiem un izciliem speciālistiem reiz ir saņēmuši LĀZA biedru profesionālu atbalstu. Apkārtrakstā būs daudz pārdomu gan par šodienu, gan par LĀZA pirmsākumiem – kā un kas izveidoja kopību, kura palīdzēja saglabāt latvietību, savu aroda skolu un savus ideālus trimdas latviešu ārstiem. Te liels paldies ķirurgam un LĀZA vienam no dibinātājiem Paulam Purviņam par viņa skaisto atmiņu stāstu. Nekad viss nebūs pateikts, bet vārdi var raisīt domas un domas var mudināt meklēt saknes – saknes, kas baro.

2023. ir LĀZA valdes vēlēšanu gads, un prof. Uģis Gruntmanis sāk žurnālu ar savu ievadrakstu, šoreiz atskatoties uz visiem astoņiem sava darba gadiem LĀZA priekšsēža amatā un vienlaikus arī vērtējot Latvijas veselības aprūpi šodien. Tradicionāli ir dota iespēja iepazīties ar visiem LĀZA Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda 2022. gada stipendiātiem, Ojāra Veides fonda stipendiātiem un Latvijas Medicīnas Fonda stipendiātiem. Bet kas ir netradicionāli – ka šajā numurā ir redzami visu gadu stipendiātu vārdi un arī fotoattēli no senākiem laikiem. Un turpat blakus ir tie daudzie vārdi, kuru atbalsts un atsaucība ir palīdzējusi profesionālajā ceļā un nozares attīstībā. Ne visi būs nosaukti, ne visus vairs atceramies, bet milzu paldies pienākas ikvienam.

Jaunākiem un ne tik jauniem Apkārtraksta lasītājiem būs iespēja iepazīt izcilus latviešu ārstus – Egonu Dārziņu, Pāvilu Vasariņu, Egilu Vēverbrantu, Jāni Priedkalnu, Georgu Andrejevu. Egona Dārziņa dienasgrāmatas lappuses, kas rakstītas 1917. gadā Pirmā pasaules kara frontē Galīcijā ( Ukrainas teritorija), tik skarbi satuvina pagātni ar šodienu un karu Ukrainā, par ko runā arī Mārtiņš Malzubris savā pieredzes stāstā. Kāpēc psihopāti valda pasaulē – uz šo jautājumu atbild prof. Kaspars Tūters. Onkohematologs Atis Bārzdiņš dalās ar savām ārsta darba gados gūtajām atziņām par cilvēka dabu. Annemarija Linares atklāj savu sapni par sakārtotu hospiss sistēmu Latvijā, bet ģimenes ārste Justīne Rudzīte savā rakstā “Garāks cilvēka mūžs. Vai esam tam gatavi” iezīmē to neatbilstību starp teorētiskajām un praktiskajām medicīnas iespējām, kas mūs gaida, ja nedomāsim par harmonisku (sabalansētu) veselības aprūpes sistēmu Latvijā un turpināsim dzīvot “divi pasaulēs”, ko tik tēlaini, bet nepārprotami attēlojis Vilis Plūdonis. Dainas Dreimanes raksts par novecojošo ārstu sabiedrību ir harmonisks turpinājums diskusijai par šo tēmu arī 9. Latvijas Ārstu kongresā. Kongress savā ziņā tiešām bija LĀZA 75 gadu jubilejas zīmē, jo tik daudzās sesijās kā lektori bija arī diasporas kolēģi. Tāpēc žurnālā arī liela vieta atmiņām par kongresu gan vārdos, gan attēlos. LĀZA 75 gadu svētki bija arī Eslingenā un vēlāk Minesotā. Tā ir vēsture, ko Apkārtraksts saglabās mūžu mūžos. Te likšu punktu pārstāstam par Apkārtraksta saturu. Labāk vienreiz redzēt ...

Tikai vēlreiz gribu atgādināt, ka LĀZA ir atvērta jauniem biedriem, lai vai kur dzīves ceļi viņus ir aizveduši. Visi LĀZA biedri jau tuvākajās dienās redzēs Apkārtrakstu savās pastkastēs, bet elektroniski to varēs lasīt LĀZA mājaslapā. Tomēr, kā atzinuši daudzi gudri prāti, īsta lasīšana ir ne tikai acu, bet arī roku un sirds klātbūtne. Lai pietiek laika lasīšanai!