Drukāt

LĀZA ir daļa no Diasporas konsultatīvās padomes

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Diasporas konsultatīvās padomes sēdē 12.07.20192019. gada 12. jūlijā Ārlietu ministrijā notika pirmā Diasporas konsultatīvās padomes sēde. Tajā piedalījās valsts un pašvaldību iestāžu, diasporas organizāciju, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. Pirmajā padomes sēdē no nevalstiskā sektora vidus tika ievēlēti arī divi rotējošie pārstāvji. Ar lielu balsu vairākumu no vairāk nekā 10 pretendentiem par pārstāvjiem tika ievēlēta LĀZA un biedrība Laiks – BL. Padomes darbu vadīs padomes priekšsēdētājs, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza.

Sēdes laikā tika izskatīta Diasporas likuma ieviešana, un atbildīgo institūciju pārstāvju sniedza ziņojumus par Diasporas likuma pārejas noteikumos paredzēto likumprojektu virzību. Tie ietver papildu dzīvesvietas adreses ieviešanu diasporai, sociālā nodrošinājuma mehānismus remigrantiem, sabiedrisko mediju pieejamību diasporai un citus atbalsta pasākumus. Gana plaši tika runāts par mediķus interesējošu lietu – reglamentēto profesiju pārstāvju kvalifikācijas atzīšanu. Ir skaidrs, ka ledus ir sakustināts un būs kopēja izpratne un rīcība no atbildīgajām institūcijām.

Tagad vajadzīgs gatavot rīcības plānu, lai soli pa solim varētu strādāt atbilstoši četriem Diasporas likumā noteiktajiem rīcības virzieniem:

1) latviskās identitātes un piederības sajūtas Latvijai stiprināšana, latviešu valodas un kultūras izpēte un saglabāšana ārpus Latvijas,

2) diasporas pilsoniskās un politiskās līdzdalības veicināšana,

3) diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecības un zinātnes attīstībā, valsts pārvaldē,

4) atbalsts remigrācijai.

Kā īpaši izceļama joma būs komunikācija un sabiedriskie mediju, tāpat visos virzienos strādājot, jādomā par bērnu un jauniešu auditoriju.

Katram no rīcības virzieniem paredzēts veidot tematisku darba grupu, kura sagatavotu rīcības plāna projektu. Darba grupās tiks iekļauti valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji. Nākamā sēde būs 1. oktobrī, bet darba grupas tiksies jau jūlijā.

Diasporas konsultatīvā padome ir padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotu diasporas politikas izstrādi un tās ikgadējo prioritāšu noteikšanu, kā arī diasporas politikas īstenošanu un novērtēšanu. Diasporas konsultatīvās padomes darbības pamatprincipi ir noteikti Diasporas likumā, kas stājās spēkā šā gada 1. janvārī. Diasporas konsultatīvā padome tika izveidota 2019. gada 14. maijā.

Padomē darbosies pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrības integrācijas fonda, Saeimas Ārlietu komisijas, Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas, Valsts kancelejas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā", Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas, organizācijas "Daugavas Vanagi" centrālās valdes, Pasaules Brīvo latviešu apvienības, Amerikas latviešu apvienības, Eiropas latviešu apvienības, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības, Krievijas latviešu kongresa, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, kā arī Latviešu nacionālās apvienības Kanādā. Rotējošās vietas šogad Latviešu ārstu un zobārstu apvienībai (LĀZA) un biedrībai Laiks- BL.

Drukāt

LĀZA konference Toronto dziesmu svētkos 5.jūlijā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA konferences dalībnieki 5. jūlijā Toronto, 2019Toronto dziesmu svētki izskanēja plaši un skanīgi, bet tiem pa vidu 5.07. bija LĀZA konference ar plašu un nopietnu programmu. Paldies visiem par izcilajiem priekšlasījumiem. Ar mums kopā bija arī Latvijas Saeimas deputāts god. Andris Skride un Latvijas vēstnieks Kanādā god. Kārlis Eihenbaums. Bet mūsu dziesmu garu stiprināja Ogres koris kopā ar savu lielisko diriģentu Jāni Zirni. Bertrams Zariņš bija sarūpējis īpašu dāvanu - savu grāmatu par Pirmo vispasaules latviešu ārstu kongresu. Plaši par LĀZA konferenci varēs lasīt LĀZA Apkārtrakstā.

Drukāt

Pasniegtas Prof. Ilmāra Lazovska medicīnas fonda stipendijas

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA 2019. gada stipendiāti Dmitrijs Grigorjevs, Elīna Zvaigzne, Ieva Muižniece, Jana Višņevska, Laura Bluzmane, Elizabete Stašāne un Artūrs Šilovs kopā ar LĀZA prezidentu Uģi Gruntmani, Dr. Edīti Lazovsku un Prof. Ilmāra Lazovska medicīnas fonda vadītāju Ēriku Niedrīti. Foto autors: Jānis Brencis5. jūnijā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā plkst. 16.00– 18.30. Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) pasniedza Prof. Ilmāra Lazovska medicīnas fonda stipendijas. Kopējais stipendiju apjoms šogad ir 7 000 USD. Stipendijas pasniedz fonda vadītājs Dr. Ēriks Niedrītis no ASV un prof. I. Lazovska dzīvesbiedre ārste Edīte Lazovska. Nākamgad apritēs 15 gadi, kopš fonds piešķīra pirmās stipendijas un stipendiātu kopskaits jau tuvojas simtam. Bet šogad deviņi gudri un apņēmīgi studenti saņēma LĀZA atbalstu savām tālākajām mācībām. Kā atzina visi stipendiāti, tad nozīmīgs ir arī emocionālais guvums, spēju un darbu novērtējums, ko sajūt visi laureāti. Ilmāra Lazovska dzīves ceļš, viņa uzskati un rīcība lai ir kā palīgs jaunajiem ārstiem – to uzsvēra LĀZA prezidents Uģis Gruntmanis, pieminot I. Lazovska lielo lomu Atmodas laikā. Stipendiātus sveica RSU Medicīnas fakultātes dekāne Jana Pavāre un LU docētājs Romualds Ražuks. Edīte Lazovska kā ceļamaizi deva vēlējumu, būt vispusīgām personībām, gūt spēkus mākslā, mūzikā, literatūrā un mīlēt savu arodu, braukt plašajā pasaulē mācīties, bet atgriezties mājās, kur esat vajadzīgi. Gaisā bija jūtama Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa elpa, jo tieši pirms 30 gadiem LĀZA ilggadīgs biedrs un savulaik prezidents prof. Bertrams Zariņš atveda uz Latviju ārstus no visas plašās pasaules.

Per aspera ad astra – lai piepildās LĀZA viceprezidentes Dr. Zaigas Alksnis – Philips vēlējums stipendiātiem!

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD apjomā šogad ieguvuši četri Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – Elīna Zvaigzne (RSU/6 kurss), Dmitrijs Grigorjevs (RSU/6 kurss), Sandra Cipkina (RSU/6), Mareks Marčuks (RSU/ 6 kurss) un Ieva Muižniece (RSU/ 6 kurss). Finansējumu Ievas Muižnieces atbalstam kā mērķa ziedojumu bērnu psihiatrijas vecināšanai Latvijā sniegusi Lauma Upelnieks-Katis no ASV. Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda veicināšanas stipendijas (500 USD) ieguvuši – Artūrs Šilovs (RSU/6 kurss), Elizabete Stašāne (RSU/6 kurss), Jana Višņevska (LU/5 kurss) un Laura Bluzmane (RSU/5 kurss).