Drukāt

9. jūlijā pasniegs LĀZA stipendijas medicīnas studentiem

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Prof. Ilmārs LazovskisDienu pēc dziesmusvētkiem 9. jūlijā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā plkst. 16.00– 18.30. Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) pasniegs Prof. Ilmāra Lazovska piemiņas fonda stipendijas.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD apjomā šogad ieguvuši četri Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – Ilva Bikanova (RSU), Krista Krūmiņa (RSU), Svjatoslavs Kistkins (LU) un Ilze Leve (RSU).
Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda veicināšanas stipendijas (400 USD) ieguvuši – Daiga Marnauza (RSU), Lauma Putniņa (RSU), Egija Mičule (LU), Vita Lāčplēse (RSU) un Vineta Viktorija Vinogradova (RSU). Kopējais stipendiju apjoms ir 6000 USD.

Stipendijas pasniegs profesora Ilmāra Lazovska piemiņas fonda dibinātājs MD Ēriks Niedrītis un prof. Ilmāra Lazovska meita LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Māra Grudule.

Dziesmusvētki Rīgā pulcinājuši daudzus LĀZA biedrus un draugus, arī LĀZA prezidentu Uģi Gruntmani, viceprezidenti Zaigu Alksni Phillips, valdes locekli Kasparu Tūteru, LĀZA eksprezidentu Bertramu Zariņu un citus ārstus no plašās pasaules. LĀZA aicina tikties biedrus un draugus 9. jūlijā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā siltās sarunās un svētku noskaņā!

Atgādinām, ka līdz 15.09.2018. var pieteikties Ojāra Veides fonda stipendijām.

Drukāt

LMF stipendijas pasniegs prof. Viktora Kalnbērza jubilejas sarīkojumā

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ciemos pie profesora Viktora Kalnbērzos viņa mājā-muzejā Priedkalnē 2015.gada 15.aprīlī. Vidū - V.Kalnbērzs, blakus Maija Pozemkovska un RSU medicīnas studenti 

Latvijas Medicīnas Fonda (LMF) Zariņu studiju ceļojuma stipendija rezidentiem un jaunajiem ārstiem 2018. gadā saņems pieci Latvijas jaunie ārsti: RSU rezidente anestezioloģijā reanimatoloģijā Katrīna Rutka apmācībai Drēzdenes Sirds ķirurģijas centrā, traumatoloģe ortopēde Inese Breide, lai papildinātu zināšanas ES klīnikās pleca ķirurģijā, LU pediatrijas rezidente Marta Celmiņa apmācībai St.Thomas slimnīcā Londonā, RSU pediatrijas rezidente Paula Kļaviņa apmācībai St.Lous Washington universitātē ASV un  RSU neiroloģijas rezidente Lelde Liepiņa praksei ERASMUS MC Roterdamas klīnikā. Kopējais LMF atbalsts stipendiātiem šajā gadā ir 26 000 USD. Stipendijas tiks pasniegtas prof. Viktora Kalnbērza jubilejas sarīkojumā 6. jūlijā Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. Tās pasniegs Latvijas Medicīnas Fonda valdes loceklis, LĀZA eksprezidents,  traumatologs ortopēds no ASV prof. Bertrams Zariņš. LĀZA un tā laika priekšsēdim Bertramam Zariņam bija nepārvērtējama nozīme brīvās Latvijas atjaunotnē pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados. Tā bija Bertrama Zariņa ideja organizēt Pirmo vispasaules latviešu ārstu kongresu 1989. gadā. Profesori Bertrams Zariņš, Kristaps Keggi un Viktors Kalnbērzs panāca to, ka Rīgā pulcējās 4000 kongresa dalībnieku no visas pasaules. Kopš tā laika starpvalstu latviešu ārstu sadarbība arvien iet plašumā. 

LĀZA vārdā sveicam profesoru Viktoru Kalnbērzu 90 gadu jubilejā!

 

Drukāt

Rīgas Stradiņa universitāte ir atvērta sadarbībai ar latviešu ārstiem ārvalstīs

Autors Edijs Šauers, RSU Komunikāciju departamenta direktors.

Mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama universitāte, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību – tā ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) šodienas vīzija. Tieši tāpēc RSU ir atvērta un ieinteresēta arvien ciešākā sadarbībā ar latviešu diasporas ārstiem, mācībspēkiem un tautiešu pārstāvētajām ārvalstu universitātēm un klīnikām.

Liela loma minētās sadarbības stiprināšanā ir Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) un Eiropas Latviešu asociācijas (ELA) biedriem. Pozitīvi piemēri RSU un LĀZA sadarbībai ir jau labi zināmi. Vairāki rezidenti gadu no gada, pateicoties LĀZA biedru stipendijām, varējuši papildināt savas zināšanas un pieredzi ārvalstīs. Savukārt 2017. gada rudenī RSU un LĀZA sekmīgās sadarbības rezultātā universitāte uzņēma LĀZA biedrus RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Apvienības 70 gadu jubilejas konferences organizēšanai. Ļoti produktīva izvērtās arī LĀZA Latvijas biroja vadītājas Kamenas Kaidakas un ELA pārstāves Ievas Reines tikšanās RSU šī gada aprīlī. Izcila ir arī RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītāja profesora Aivara Lejnieka un LĀZA priekšsēža Uģa Gruntmaņa sadarbība, veidojot vienotu medicīnas sekciju IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā šovasar.

RSU un latviešu diasporas organizāciju sadarbība medicīnas un arī sociālo zinātņu izglītības jomā var pavērt vēl plašākus horizontus nākotnē. Piemēram, varētu tikt organizētas dažādas kopīgas RSU un LĀZA un ELA biedru vieslekcijas. RSU ir arī atvērta tās studentu un docētāju vēl plašākai informēšanai par pieejamajām LĀZA stipendijām. Varētu notikt arī savstarpējās apmaiņas studiju organizēšana un docētāju mobilitātes attīstība, kā arī sadarbības nostiprināšana ar klīnikām un universitātēm, kurās strādā LĀZA un ELA biedri.

Liela loma sadarbības veicināšanā būtu RSU Absolventu asociācijai. Tā būtu kā tilts starp RSU un absolventiem, kas strādā ārvalstīs. LĀZA un ELA varētu palīdzēt uzlabot sadarbību starp saviem biedriem un RSU Absolventu asociāciju un RSU. Šodien RSU jau otro gadu pēc kārtas ir atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā, iegūstot augstāko rādītāju deviņu lielāko Latvijas augstskolu vidū. Nule kā iekļauta arī starptautiskajā augstskolu reitingā QS. Savs ieguldījums šī augstā novērtējuma sasniegšanā ir arī absolventiem. Izcilā izglītības kvalitātē ir ieinteresēta gan sabiedrība kopumā, jo vēlas mūsu vidū redzēt arvien vairāk gudrus cilvēkus, gan šodienas studenti, kuriem svarīgi, lai iegūtā izglītība būtu konkurētspējīga darba tirgū, gan šodienas absolventi, jo arī viņu dzīves gājumu ietekmē augstskolas prestižs. Daļa LĀZA un ELA biedru ir arī RSU absolventi. Alma Mater mūs vieno, un mums tas kopīgi jāattīsta tālāk.

Atvērta Eiropas universitāte ir ne tikai augstskola, kurā studē dažādu valstu studenti, bet arī strādā lektori no dažādām pasaules valstīm, tādēļ RSU kā īpaši svarīgu uzskata vieslektoru piesaisti studiju procesam RSU. Turklāt ne tikai atbraucot uz pāris lekcijām, bet arī pilnvērtīgi iesaistoties RSU studiju procesā vairākus mēnešus, pusgadu vai gadu. Piemēram, 2018. gadā valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir endokrīnās ķirurģijas profesors Peters Goreckis (Peter Goretzki) no pasaulē pazīstamās un prestižās Šaritē-Berlīnes Universitātes slimnīcas. Kopā ar viņu uz eksāmeniem kā novērotājs ieradās arī Noisas pilsētas akadēmiskās mācību slimnīcas “Lukaskrankenhaus” Uroloģijas klīnikas virsārsts profesors Tomass Otto (Thomas Otto). Tieši šādu un vēl plašāku sadarbību RSU redz arī ar LĀZA un ELA. Kā uzsver RSU rektors profesors A. Pētersons: “Viennozīmīgi pozitīva sadarbība var veidoties ar LĀZA emeritētajiem profesoriem, kuriem dzīves laikā ir uzkrāta ļoti ievērojama zināšanu un praktiskās pieredzes bagāža. To noteikti būtu vērtīgi nodot tālāk RSU studentiem Latvijā.”

Jau šobrīd RSU ir līderis starp Baltijas valstu augstskolām ārvalstu studentu skaita ziņā, un visvairāk jaunieši ir no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Portugāles. Kopumā 53 dažādu valstu pārstāvji studē Medicīnas, Zobārstniecības un citās fakultātēs, piemēram, RSU ir arī uzsākusi medicīnas māsu un sabiedrības veselības speciālistu sagatavošanu angļu valodā. RSU ārvalstu studenti ir 25% no kopējā skaita. Tas ir apliecinājums RSU studiju kvalitātei un arī iespēja vietējiem studentiem veidot starptautiskus profesionālos kontaktus, studējot multikulturālā vidē. Piemēram, RSU jau vairākus gadus veido grupas, kurās kopā studē gan vietējie, gan ārvalstu studenti. Tāpat kopīgi tiek organizēta izcila RSU starptautiskā studentu konference “Health and Social Sciences”, kas šogad pulcēja vairāk nekā 270 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm, 83 zinošus un prasmīgus žūrijas locekļus, kā arī vairāk nekā 1000 klausītāju. Studentu zinātnisko konferenču sadarbībai būtu liels potenciāls.

RSU rektors Aigars Pētersons arī norāda, ka “RSU ir universitāte, kas ir atvērta un gatava sadarbībai. Mūsu mērķi ir augsti – būt modernai Eiropas augstskolai. Latvija un ikviens mūsu sabiedrības loceklis to arī no mums sagaida, tāpēc mēs esam gatavi darbam. Šādu mērķi varam sasniegt tikai un vienīgi savstarpēji sadarbojoties – sniedzot viens otram roku mūsu kopējo zināšanu un pieredzes apmaiņai, un tālākai nodošanai mūsu jaunajiem kolēģiem. Mums kopā izdosies!”

Edijs Šauers, RSU Komunikācijas departamenta direktors