Drukāt

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība svētku reizē godina savus biedrus

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA 70 gadu jubilejas konferencē 20.septembrī godināti tika pasaulē labi zināmie LĀZA biedri un jubilejas konferences lektori. Par pašaizliedzīgu un ilglaicīgu darbu medicīnā un izglītībā Atzinības rakstu saņēma traumatologs-ortopēds Kristaps J. Keggi, onkologs Roberts Ozols, nefrologs Egils Vēverbrants, pediatre Zaiga Alksne-Philips un asinsvadu ķirurgs Kristaps Zariņš.

Atzinības rakstuPar nozīmīgu ieguldījumu „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības” darbā, tās mērķu un uzdevumu realizācijā. Par LĀZA 70 gadiem! saņēma LĀZA ekspriekšsēži Bertrams Zariņš, Kaspars Tūters, Jānis J. Dimants un priekšsēdis Uģis Gruntmanis, kā arī vicepriekšsēde Zaiga Alksne-Philips. LĀZA vadītāji dāvanā saņēma RSU studentu Lindas Rancānes un Madaras Sprūdžas gleznas, bet Uģim Gruntmanim Daina Dreimane valdes vārdā dāvāja simbolisku pulksteni globusa veidā, kas apliecina LĀZA kā plašas vispasaules organizācijas būtību un tās sūtību - iet kopā ar laiku.

LĀZA saka lielu paldies visiem, kas nesavtīgi atbalstījuši Latvijas medicīnu un palīdzējuši profesionālajā pilnveidē. Palīdzības un atbalsta sniedzēju vārdi būs redzami LĀZA mājaslapā.

LĀZA saka vēlreiz paldies par atbalstu jubilejas sarīkojumos visiem lektoriem, brīvprātīgajiem palīgiem, Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei, kā arī P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam par LĀZA jubilejas izstādes izveidi. 

Kristaps J. Keggi saņem LĀZA Atzinības rakstu. Pagodinājumu pasniedz Uģis Gruntmanis.

Roberts Ozols sniedz lekciju LĀZA 70. gadu jubilejas konferencē.

Egilu Vēverbrantu sveic LU Medicīnas fakultātes dekāns Valdis Folkmanis.

Kristaps Zariņš saņemot LĀZA Atzinības rakstu. Profesoru sveic Kamena Kaidaka un Uģis Gruntmanis

Zaiga Alksne-Philips sniedz lekciju LĀZA 70. gadu jubilejas konferencē.

LĀZA visu laiku priekšsēži: Bertrams Zariņš, vicepriekšsēde Zaiga Alksne-Philips Kaspars Tūters, Jānis J. Dimants un Uģis Gruntmanis saņemot Atzinības rakstus un balvas 20.09.2017. LU Lielajā aulā.

Foto: Jānis Brencis

Drukāt

LĀZA 70 gadu vēstures meti: no dzimtā līdz svešam krastam

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

MD Pauls Grūbe, LĀZA agrākā prezidenta dēls, MD Anita Balodis, LĀZA pirmā prezidenta mazmeita, un izstādes autore Rita Grāvere. Foto: Ēriks Niedrītis

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība savas 70 gadu jubilejas svinības turpināja arī 21. septembra rītā, kad Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Antonijas ielā 1 LĀZA biedri un draugi kopā ar muzeja darbiniekiem atklāja izstādi LĀZA 70 gadu vēstures meti: no dzimtā līdz svešam krastam.

 Izstādes pamatā ir aplūkojami materiāli, kas ir dažādu paaudžu LĀZA biedru sarūpēti - fotogrāfijas, priekšmeti, dokumenti, no tiem daļa glabājas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājumā, bet daļa ir no LĀZA biedriem pavisam nesen saņemta. Izstādē ir iespēja aplūkot atsevišķas liecības, ko organizācijas biedri kā bēgļi izveda no Latvijas un kas tika saglabāti trimdā visu šo laiku.  

Izstādes autore ir Rita Grāvere, maketētājs: Lauris Pavilons un izstādes māksliniece: Inese Caune.

Nelielā telpa muzeja augšstāvā glabā sevī daudzu jo daudzu ārstu un māsu dzīvesstāstus.  Izstādes autore saka, ka grūti ir bagātos un skarbos ārstu likteņus parādīt tikai fotogrāfijās, par LĀZA vēsturi vajadzētu filmu.

LĀZA biedri un draugi ar aplausiem sveica muzeja darbiniekus, un Uģis Gruntmanis pasniedza muzeja direktorei Edītei Bērziņai LĀZA Pateicības rakstu. Profesors Kristaps Keggi bija sarūpējis jaunu dāvinājumu muzejam - un kā pēdējo un svarīgāko - 20. septembrī saņemto LĀZA Atzinības rakstu. Bertrama Zariņa dāvinājumu - vēsturiskus dokumentus par I Vispasaules latviešu ārstu kongresu – muzeja direktorei pasniedza Uģis Gruntmanis. Muzeja darbinieks Mārtiņš Vesperis pateicās visiem, kas ir snieguši muzejam vērtīgus eksponātus un materiālus no savas dzimtas, dāvinot piemiņas veltes.

Pēc satikšanās ar vēsturi visi devās pie Brīvības pieminekļa, lai noliktu ziedus tā pakājē, kā to dara ikreiz, kad no tāluma atgriežas dzimtenē. Skaisti izskanēja pašu dziedātā Še, kur līgo..., aiznesdama pāri kanāla ūdeņiem smeldzi, kas viegli jaucās ar rudenīgo ziedu smaržu.

 

Drukāt

LĀZA svin 70 gadu jubileju

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Ar piesātinātu programmu visas dienas garumā 20. septembrī RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) atzīmēja 70 gadu jubileju. LĀZA darbības moto - Gūt var dodot

LĀZA valdes priekšsēdētājs Uģis Gruntmanis, atklājot jubilejas konferenci, sacīja lielu paldies visiem, kas ieradušies no tuvām un tālām zemēm, lai tiktos un piedalītos konferences norisē, un akcentēja aktuālākos jautājumus medicīnā Latvijā pasaules kontekstā.

Konferences dalībniekiem apsveikuma vārdus bija atsūtījis Valsts prezidents Raimonds Vējonis, savā vēstulē akcentējot LĀZA biedru lielo nozīmi un ieguldījumu gan valsts neatkarības atjaunošanā, gan tās atbalstu Latvijas ārstniecības iestādēm un daudziem mediķiem. Valsts prezidents novēlēja LĀZA biedriem iedvesmoties jauniem mērķiem un to sasniegšanai.

„No sirds ticu, ka esat guvuši gandarījumu no sava devuma Latvijai un tās cilvēkiem. Jūs esat ieguldījuši izglītībā un tautas veselībā, kas ir vērtības ar mūžības svaru. Novēlu, lai Latviešu ārstu un zobārstu apvienības vadībai un biedriem pietiek spēka un resursu arī turpmākajos gados īstenot apvienības devīzē ierakstīto un visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību. Esmu pārliecināts, ka arī Latvijas ārstiem reiz būs iespēja ar līdzvērtīgu nesavtību un labvēlību sniegt savas zināšanas un pieredzi jaunajiem ārstiem un māsām, kuriem šis atbalsts būs nepieciešams, jo

Gūt var ņemot, – gūt var dodot!

Dodot gūtais – neatņemams!”

Latviešu ārstu un zobārstu apvienības darba vērtējumu daudzu gadu garumā sniedza arī viens no pirmajiem LĀZA stipendiātiem Valdis Zatlers. Viņa pārliecība ir, ka trimdas latviešu ārstu atbalsts bija tas, kas ļāva tik strauju un veiksmīgi attīstīties daudzām medicīnas nozarēm tūlīt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas.

RSU attīstības prorektors Toms Baumanis apliecināja augstskolas gatavību arī turpmāk sadarboties ar LĀZA.

LĀZA valdes loceklis Kaspars Tūters no Kanādas un LĀZA pirmā prezidenta Kārļa Apiņa mazmeita Anita Balodis no ASV sniedza emocionālu ieskatu mūsu tautas un ārstu paaudžu vēsturē. Par izciliem sasniegumiem darba mūžā vēstīja profesoru no ASV onkologa Roberta Ozola, asinsvadu ķirurga Kristapa Zariņa un nefrologa Egila Vēverbranta - runas. Klausītājiem bija iespēja dzirdēt izcilā traumatologa un daudzu Latvijas ārstu skolotāja Kristapa Keggi sirsnīgo dzīvesstāstu. Latvijas pediatru ilggadīgs draugs – LĀZA viceprezidente Zaiga Alksne-Phillips sniedza pārskatu par atbalstu bērnu veselības aprūpei, bet jaunā ārste no Anglijas Zane Jaunmuktāne savā lekcijā mudināja kolēģus nebaidīties un uzdrīkstēties gūt pieredzi un jaunas zināšanas pasaulē. Dienas otrā daļa bija veltīta sekciju sēdēm, kur bija iespēja dažādu valstu speciālistiem apmainīties viedokļiem par savu nozari. Dienas noslēguma daļa atkal visiem kopā, lai suminātu LĀZA stipendiātus un konferences stenda referātu konkursa uzvarētājus, kur labākie darbi tika vērtēti studentu un rezidentu grupās un pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņems naudas balvas - 300, 200 un 100 EUR.

LĀZA 70 gadu jubilejas konferences stenda referātu uzvarētāji kopā ar žūrijas komisijas vadītāju LĀZA valdes locekli Dainu Dreimani un  priekšsēdi Uģi Gruntmani. Foto J. Brencis

“LĀZA darīs visu iespējamo kopā ar mūsu partnerorganizācijām, lai Latvijas medicīnas, zobārstniecības studenti, medicīnas zinātnieki un visi ārsti, kas tic godīgam un caurspīdīgam veselības aprūpes procesam un zinātnes sistēmai Latvijā, varētu iegūt papildu izglītību ārzemēs,” uzsvēra Uģis Gruntmanis.

Dienas noslēgumā LĀZA viesi tikās Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kur pateicības vārdi izskanēja daudziem jo daudziem cilvēkiem plašajā pasaulē, kas nesavtīgi snieguši savu atbalstu Latvijas mediķiem. Arī LĀZA kā organizācija, kas palīdzējusi un palīdzēs darīt veselības aprūpi kvalitatīvāku un pieejamāku Latvijas cilvēkiem, saņēma apsveikuma vārdus no Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēža Jāņa Kukaiņa, Eiropas Latviešu apvienības prezidija pārstāves Ievas Reines, Pasaules Veselības organizācijas pārstāves Aigas Rūrānes, veselības ministres Andas Čakšas, Saeimas deputāta Romualda Ražuka, LĀZA Zviedrijas kopas ilggadīga vadītāja Pētera Alberta. Latvijas Medicīnas studentu asociācijas vadītāja Lauma Putniņa un Jauno ārstu asociācijas valdes locekle Anna Saliņa apliecināja vēlmi arī turpmāk darboties kopā ar LĀZA. Visiem viena tēvu valodiņ – ar tādiem skaistiem viesu kopkora dziesmas vārdiem iesākās viesību sarunu daļa.

 Foto: Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) valde LĀZA 70 gadu jubilejas vakara sarīkojumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. No kreisās: Kamena Kaidaka, Jānis J. Dimants, Daina Dreimane, Jānis Tupesis, Juris Lazovskis, Uģis Gruntmanis, Zaiga Alksne-Phillips, Kaspars Tūters, Ēriks Niedrītis un Gundars Katlaps. Foto: Jānis Brencis