Drukāt

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība svētku reizē godina savus biedrus

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

LĀZA 70 gadu jubilejas konferencē 20.septembrī godināti tika pasaulē labi zināmie LĀZA biedri un jubilejas konferences lektori. Par pašaizliedzīgu un ilglaicīgu darbu medicīnā un izglītībā Atzinības rakstu saņēma traumatologs-ortopēds Kristaps J. Keggi, onkologs Roberts Ozols, nefrologs Egils Vēverbrants, pediatre Zaiga Alksne-Philips un asinsvadu ķirurgs Kristaps Zariņš.

Atzinības rakstuPar nozīmīgu ieguldījumu „Latviešu ārstu un zobārstu apvienības” darbā, tās mērķu un uzdevumu realizācijā. Par LĀZA 70 gadiem! saņēma LĀZA ekspriekšsēži Bertrams Zariņš, Kaspars Tūters, Jānis J. Dimants un priekšsēdis Uģis Gruntmanis, kā arī vicepriekšsēde Zaiga Alksne-Philips. LĀZA vadītāji dāvanā saņēma RSU studentu Lindas Rancānes un Madaras Sprūdžas gleznas, bet Uģim Gruntmanim Daina Dreimane valdes vārdā dāvāja simbolisku pulksteni globusa veidā, kas apliecina LĀZA kā plašas vispasaules organizācijas būtību un tās sūtību - iet kopā ar laiku.

LĀZA saka lielu paldies visiem, kas nesavtīgi atbalstījuši Latvijas medicīnu un palīdzējuši profesionālajā pilnveidē. Palīdzības un atbalsta sniedzēju vārdi būs redzami LĀZA mājaslapā.

LĀZA saka vēlreiz paldies par atbalstu jubilejas sarīkojumos visiem lektoriem, brīvprātīgajiem palīgiem, Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Universitātei, kā arī P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam par LĀZA jubilejas izstādes izveidi. 

Kristaps J. Keggi saņem LĀZA Atzinības rakstu. Pagodinājumu pasniedz Uģis Gruntmanis.

Roberts Ozols sniedz lekciju LĀZA 70. gadu jubilejas konferencē.

Egilu Vēverbrantu sveic LU Medicīnas fakultātes dekāns Valdis Folkmanis.

Kristaps Zariņš saņemot LĀZA Atzinības rakstu. Profesoru sveic Kamena Kaidaka un Uģis Gruntmanis

Zaiga Alksne-Philips sniedz lekciju LĀZA 70. gadu jubilejas konferencē.

LĀZA visu laiku priekšsēži: Bertrams Zariņš, vicepriekšsēde Zaiga Alksne-Philips Kaspars Tūters, Jānis J. Dimants un Uģis Gruntmanis saņemot Atzinības rakstus un balvas 20.09.2017. LU Lielajā aulā.

Foto: Jānis Brencis

Drukāt

LĀZA 70 gadu vēstures meti: no dzimtā līdz svešam krastam

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

MD Pauls Grūbe, LĀZA agrākā prezidenta dēls, MD Anita Balodis, LĀZA pirmā prezidenta mazmeita, un izstādes autore Rita Grāvere. Foto: Ēriks Niedrītis

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība savas 70 gadu jubilejas svinības turpināja arī 21. septembra rītā, kad Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Antonijas ielā 1 LĀZA biedri un draugi kopā ar muzeja darbiniekiem atklāja izstādi LĀZA 70 gadu vēstures meti: no dzimtā līdz svešam krastam.

 Izstādes pamatā ir aplūkojami materiāli, kas ir dažādu paaudžu LĀZA biedru sarūpēti - fotogrāfijas, priekšmeti, dokumenti, no tiem daļa glabājas Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja krājumā, bet daļa ir no LĀZA biedriem pavisam nesen saņemta. Izstādē ir iespēja aplūkot atsevišķas liecības, ko organizācijas biedri kā bēgļi izveda no Latvijas un kas tika saglabāti trimdā visu šo laiku.  

Izstādes autore ir Rita Grāvere, maketētājs: Lauris Pavilons un izstādes māksliniece: Inese Caune.

Nelielā telpa muzeja augšstāvā glabā sevī daudzu jo daudzu ārstu un māsu dzīvesstāstus.  Izstādes autore saka, ka grūti ir bagātos un skarbos ārstu likteņus parādīt tikai fotogrāfijās, par LĀZA vēsturi vajadzētu filmu.

LĀZA biedri un draugi ar aplausiem sveica muzeja darbiniekus, un Uģis Gruntmanis pasniedza muzeja direktorei Edītei Bērziņai LĀZA Pateicības rakstu. Profesors Kristaps Keggi bija sarūpējis jaunu dāvinājumu muzejam - un kā pēdējo un svarīgāko - 20. septembrī saņemto LĀZA Atzinības rakstu. Bertrama Zariņa dāvinājumu - vēsturiskus dokumentus par I Vispasaules latviešu ārstu kongresu – muzeja direktorei pasniedza Uģis Gruntmanis. Muzeja darbinieks Mārtiņš Vesperis pateicās visiem, kas ir snieguši muzejam vērtīgus eksponātus un materiālus no savas dzimtas, dāvinot piemiņas veltes.

Pēc satikšanās ar vēsturi visi devās pie Brīvības pieminekļa, lai noliktu ziedus tā pakājē, kā to dara ikreiz, kad no tāluma atgriežas dzimtenē. Skaisti izskanēja pašu dziedātā Še, kur līgo..., aiznesdama pāri kanāla ūdeņiem smeldzi, kas viegli jaucās ar rudenīgo ziedu smaržu.