Drukāt

Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress atver vārtus mecenātismam

Autors Kamena Kaidaka.

Kad šodiena ar vēsturi satiekas

Kongresa dalībnieku gājiens no Doma laukuma gar Brīvības pieminekli uz Sporta pili 1989. gada 18. jūnijā. Gājiena rīkotājs bija Viesturs Boka, tolaik Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultātes prodekāns.Kad 1989. gada jūnijā plaši atvērās lidostas “Rīga” durvis, lai toreiz vēl Padomju Latvijā ienāktu vairāk nekā 100 brīvās pasaules latviešu ārsti, kurus savā starpā vienoja senākā no trimdas organizācijām – Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA), nevarējām neviens vēl zināt, kā izveidosies kontakti starp divām tik ļoti atšķirīgām pasaulēm. Bet sirsnība, latvietība, prieks par iespēju satikties, vēlme atbalstīt bija tā augsne, kurā iesakņojās uz palikšanu mecenātisms. Katrs atsevišķi vai arī profesionālās kopās, bieži arī kā latviešu draudzes, trimdas latvieši sāka savu palīdzības darbu Latvijas medicīnai. Līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu, kontakti un palīdzības iespējas paplašinājās. Drīz pēc pirmā ārstu kongresa,1990. gadā, ārsti brāļi Bertrams un Kristaps Zariņi (ASV) izveidoja bezpeļņas organizāciju Latvijas Medicīnas Fonds (LMF), kas sākotnēji bija saistīts ar LĀZA, 1999. gadā prof. Emma Irēne Groduma (Kanāda) sava karā kritušā brāļa – medicīnas studenta, piemiņai nodibināja Ojāra Veides fondu. Par tā vadītāju kļuva prof. Kaspars Tūters. 2003. gadā Dr. Ēriks Niedrītis (ASV) izveidoja Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fondu izcilā Latvijas ārsta piemiņai. Savu mecenāta darbu turpināja prof. Kristaps Keggi ar Keggi Fund for International Orthopaedic Education. Dr. Aina Galēja Dravniece no saviem līdzekļiem sponsorēja daudzu Latvijas jauniešu izglītības iespējas ASV. Tagad darbojas viņas vārdā nosauktais fonds. Precīzi vairs neviens nevar pateikt, cik daudziem kolēģiem Latvijā kādreizējās trimdas kolēģi ir palīdzējuši, bet šis skaitlis noteikti ir jau vairāki simti. Tāpat palīdzību saņēmušas arī Latvijas ārstniecības iestādes un augstskolas.

21. septembrī Rīgā sāksies nu jau 9. Latvijas ārstu kongress, ko atkal kopā rīko Latvijas Ārstu biedrība un Latviešu ārstu un zobārstu apvienība. 33 gadi – tā ir laika aiza, kurai vēl pāri met tiltu pirmā kongresa organizatori un dalībnieki, kas ieradušies Latvijā no tālienes – prof. Bertrams Zariņš, dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), prof. Kaspars Tūters (Kanāda), dr. Ēriks Niedrītis (ASV), prof. Andis Graudiņš ( Austrālija). Kongresa atklāšanas vakarā 21. septembrī prof. Bertrams Zariņš pasniegs LMF stipendijas trim jaunajiem Latvijas ārstiem un studentei no ASV. Kongresa dalībniekiem būs unikāla iespēja – būt klāt filmas “Kristapa Keggi daudzās dzīves” pirmizrādē.

22. septembra plenārsēde būs veltīta arī atskatam uz Pirmo Vispasaules latviešu ārstu kongresu, ko sniegs prof. Bertrams Zariņš. 2019. gadā, atzīmējot 30 gadus kopš pirmā kongresa, SIA Medicīnas Apgāds izdeva grāmatu “Latviešu ārstu kongress” – tas ir unikālu dokumentu, fotogrāfiju un domu apkopojums.Pie Brīvības pieminekļa ziedus liek LĀZA vadītāji Arveds Alksnis un Pauls Grūbe (ASV) un LĀB veidotāji Ilmārs Lazovskis un Ivars Krastiņš, 1989. gada 18. jūnijs. Aivara Liepiņa foto.

Senākā trimdas organizācija LĀZA savu 75 gadu jubileju atzīmēs ar tai veltītu plenārsēdi 23. septembra rītā. Eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna būs tā, kas iesāks šo skaisto dienu. LĀZA 75 gadiem veltītā dokumentālā filma, Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiātu sveikšana un izcilu lektoru priekšlasījumi būs plenārsēdes turpinājums. Bet vakara daļa aizritēs P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kur glabāšanā jau tālajā 1993. gadā ir nodots LĀZA arhīvs, un muzeja krājumus papildina arī LĀZA biedru individuālie dāvinājumi.

“Gūt var dodot...” šie Raiņa tik bieži pieminētā citāta vārdi ir LĀZA moto arī šogad. Gūt var dodot – par to pārliecinās visi, kas kādreiz ir snieguši palīdzīgu roku. Un LĀZA biedru vidū tādu ir daudz, ļoti daudz. 33 gadi ir laiks, kurā jau nomainījušās ārstu paaudzes, tomēr mecenātisma gars ir dzīvs.

Pirmais Vispasaules latviešu ārstu kongress bija kā cīrulis, kas vēstīja pavasari. Tā saviļņojums un emocionālais pacēlums ir neatkārtojami. 9. Latvijas ārstu kongress ir apliecinājums tam, ka vajadzība būt kopā, lai domātu, runātu, iepazītu ko jaunu, nekur nav zudusi.

Foto no B. Zariņa un P. Apiņa grāmatas “Latviešu ārstu kongress”:

1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa atklāšana Sporta pilī, 1989. 18. jūnijs

1. Vispasaules latviešu ārstu kongresa organizatora Bertrama Zariņa uzruna kongresa atklāšanas sēdē 1989. gada 18. jūnijā Sporta pilī Rīgā.