Drukāt

Prof. Matina Radvany darba novērtējums

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

2020. gada vasarā LĀZA ilggadīga biedra, profesora Martina Radvany profesionālo darbu augstu novērtēja Amerikas Radioloģijas apvienība, piešķirot viņam Goda diplomu. Sirsnīgi sveicam savu kolēģi! Laikraksts Laiks publicējis rakstu, ko ar redakcijas siltu atļauju liekam arī savā mājaslapā.

Prof. Martins Radvany 

Mēs lepojamies!

Profesors Martins Geza Radvany par izciliem nopelniem radioloģijā saņēma Amerikas Radioloģijas apvienības (American Radiology Society) Goda diplomu (degree of fellowship), ko piešķir vien 10 procentiem šīs apvienības locekļu. Diplomu pasniegšana un saņēmēju godināšana bija paredzēta š.g. maijā Vašingtonā, bet pašreizējo karantīnas apstākļu dēļ tā notika interneta vidē, un diplomus piesūtīja mājās.

Martins Radvany ir beidzis Northwestern universitāti Čikāgā ar MD grādu, specializējies diagnostiskajā radioloģijā (Diagnostic Radiology) Tripler Army Medical Center Havaja un invazīvajā radioloģijā (Interventional Radiology) Johns Hopkins universitātē Merilandē. Pēc tam viņš vadīja invazīvās radioloģijas nodaļu Brooke Army Medical Center Sanantonio, kur viņš arī uzdienējās pulkvežleitnanta (lieutenant Colonel)  pakāpē amerikāņu armijā.

Prof. Radvany turpināja papildināties invazīvajā neiroradioloģijā (Interventional Neuroradiology) Johns Hopkins universitātē, un pēc tam tur vadīja Invazīvās neiroradioloģijas nodaļu. Kopā ar starptautiski pazīstamiem speciālistiem viņš izstrādāja endovaskulārās tehnikas (endovascular techniques) smadzeņu asinsvadu aneirismas, insulta, asinsvadu deformācijas un smadzeņu audzēju gadījumiem.

Profesors Radvany arī izveidoja invazīvās neiroloģijas programmu Well Span slimnīcā York, Pensilvānijā un pieņēma Arkanzasas universitātes aicinājumu tur izveidot un vadīt invazīvās neiroradioloģijas programmu un insultu ārstēšanas centru.

Profesors Radvany ir starptautiski pazīstams un iecienīts mentors un vadītājs jauniem radiologiem, neskaitāmu publikāciju autors zinātniskos žurnālos un vairāk nekā 15 nodaļu autors dažādās radioloģijas grāmatās.

Martins Radvany ir Dr. Almas Milleres Venteres mazdēls, viņš ir beidzis Krišjāņa Barona pamatskolu Čikāgā un ir korporācijas Letgallia filistrs.

RR