Drukāt

RSU Goda doktora nosaukums LĀZA valdes loceklei, pediatrei Zaigai Alksnei- Phillips (ASV)

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Dr. Zaiga Alksne-Phillips

Starp dažādām satraucošām ziņām, kas pāršalc pasauli, RSU mājaslapā lasāma viena, kas raisa siltas jūtas – augstskolas Senāts novērtējis Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) valdes locekles, pediatres Zaigas Alksnes-Phillips sirds dāsnumu.

Otrdien, 19. maijā, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāts nolēma RSU Goda doktora nosaukumu (Doctor Honoris Causa) piešķirt bijušajai Valsts prezidentei (1999–2007) Vairai Vīķei-Freibergai, Vītolu fonda padomes priekšsēdētājam, mecenātam Vilim Vītolam un Vītolu fonda stipendijas izveidotājai, pediatrei Zaigai Alksnei-Philips. Goda doktoru inaugurācija notiks RSU 70 gadu jubilejai veltītajā Senāta svinīgajā sēdē 2021. gada 24. martā.

1987. gadā latviešu izcelsmes pediatre no ASV Zaiga Alksne-Philips Latvijā viesojās pirmo reizi. Kopš tās reizes viņa nesavtīgi organizējusi palīdzību Latvijas bērniem un medicīnas iestādēm, stāstījusi ārstiem par savu bērnu ārstēšanas pieredzi un konsultējusi mazos pacientus. RSU Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras darbiniekiem ilgstoši ir sirsnīgas un profesionālas attiecības ar ārsti Zaigu Alksni-Philips. Katedras darbinieki tiekas ar viņu katru gadu, apmainoties ar informāciju pediatrijā un apspriežot bērnu veselības aprūpes jautājumus, un ir saņēmusi dāvinājumā grāmatas un žurnālus. Īpaši augsti vērtējams ir Zaigas Alksnes-Philips ieguldījums pediatru apmācībā gan ASV, gan Latvijā. 2010. gadā Zaiga Alksne-Phillips Vītolu fondā dibināja savā vārdā nosauktu stipendiju, lai atbalstītu pediatrus. Izskolotas divas studentes – Indra Stiureniece (RSU, pediatrija) un Simona Paule (RSU, medicīna). Abas jaunās ārstes guvušas plašu starptautisku atzinību. Pašlaik stipendiju saņem Mareks Marčuks (RSU, medicīna).

Zaigai Alksnei-Philips RSU Goda doktora nosaukums piešķirts par ilggadēju un nesavtīgu devumu RSU studējošo profesionālajā izaugsmē un attīstībā, vairāku gadu garumā atbalstot izglītību, starptautisko pieredzes apmaiņu un pētniecību pediatrijā.

RSU Goda doktora (Doctor Honoris Causa) nosaukumu piešķir kopš 1990. gada 26. jūnija, kad universitātes Zinātņu padome pieņēma šādu lēmumu. Goda doktora nosaukumu piešķir universitātes Senāts par izciliem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un RSU attīstībā.

Par sevi un savu profesiju Dr. Zaiga Alksne-Philips saka:

„Personīgu prieku man dara dotā iespēja savā mājā ASV izmitināt Latvijas ārstus, kuri ieguva pieredzi ne tikai savā specialitātē, bet novēroja sistēmu un darbības organizāciju, ārstu - pacientu attieksmi un ieguva profesionālas draudzības, kas veicina turpmāko informācijas apmaiņu. Priecājos un atbalstu  LĀZAs tagadējo un turpmāko darbību galvenokārt atbalstīt jaunos ārstus ne tikai ar iespējām tālākai izglītībai, bet palikt un strādāt Latvijā. Tas ir panākams tikai tad, ja strādāšana un darbs ir apmierinošs, ir atzinība, attiecīga alga un nav jāstrādā vairākās darbavietās. Latvijā ir ļoti vajadzīgi tādi speciālisti kā psihiatri, psihologi, sociālie darbinieki, kas veicinātu tautas veselību.”

Visas LĀZA saimes vārdā sveicam Dr. Zaigu Alksni-Phillips!