Drukāt

Man dāvātais laiks

Autors Latviešu Ārstu un Zobārstu apvienība.

Georgs un Anita Andrejevi, foto no Vītolu Fonda2018. gada 30. oktobrī Georgs Andrejevs atzīmēja savu 86 dzimšanas dienu. Vienlaikus tā ir arī Georga Andrejeva grāmatas Man dāvātais laiks dzimšanas diena, ko klajā laidusi izdevniecība Zvaigzne ABC. 1300 lapaspusēs ir iegūlis tik daudziem zināmā anesteziologa, pedagoga, politiķa, diplomāta un godavīra dzīves ceļš. Georgs un Anita Andrejevi nu jau daudzus gadus ir LĀZA biedri, viņu skolotie ārsti tagad strādā daudzviet pasaulē un, esmu pārliecināta, ne vienu reizi vien ar pateicību piemin savus skolotājus. Georgs un Anita Andrejevi ir izveidojuši stipendiju, ko aprūpē Vītolu Fonds. Fonda mājaslapā par abiem ārstiem teikti silti vārdi.

Georgs Andrejevs dzimis un skolas gadus pavadījis Tukumā, bet augstāko medicīnisko izglītību ar izcilību ieguvis Rīgas Medicīnas institūtā. Medicīnā pavadīti vairāk kā 30 gadi - no studenta un ātrās medicīnas palīdzības feldšera, ārsta, nodaļas vadītāja, augstskolas pasniedzēja - asistenta, docenta un profesora katedras vadītāja līdz Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajam loceklim.

Atmodas laikā Georgs Andrejevs aktīvi iesaistījies Tautas frontes aktivitātēs, bijis Latvijas Augstākās Padomes deputāts un balsojis par 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarāciju. Viņš bijis atjaunotās Latvijas ārlietu ministrs, Latvijas vēstnieks Kanādā, Eiropas Padomē Strasbūrā, bijis Eiropas Parlamenta deputāts.

Patlaban, esot pensijā, Georgs Andrejevs veic sabiedrisku darbu kā Ārlietu ministrijas goda vēstnieks, kā viens no sabiedriskās organizācijas ,,Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām” dibinātājiem.

Georga Andrejeva dzīvesbiedre Anita Brante-Andrejeva dzimusi Rīgā, bet bērnību un skolas gadus pavadījusi Mazsalacā mežziņa ģimenē, no agrīnas bērnības dienām  iemīlējusi  Salacas upi, Burtnieku ezeru, Skaņokalnu un visu krāšņo Mazsalacas apkārtni. Mācoties Mazsalacas vidusskolā, vienlaicīgi apguvusi klavierspēli arī Valmieras Mūzikas skolā.

Anita Brante-Andrejeva augstāko medicīnisko izglītību ieguvusi Rīgas Medicīnas institūtā, specializējusies dzemdniecībā un ginekoloģijā. Pēc disertācijas aizstāvēšanas aspirantūrā viņa bijusi asistente un vēlāk docente Dzemdniecības un ginekoloģijas katedrā.  Rīgas pilsētas 1. slimnīcā, strādājot gan dzemdniecībā, gan ginekoloģijā, pavadīti 40 darba gadi. 

Dzīvesbiedram pievēršoties diplomātiskajam darbam ārlietās, arī Anitai nācās atstāt darbu un sākt darboties vēstnieka dzīvesbiedres statusā, kur lieti noderēja arī ārstes un pedagoģes pieredze, sadarbojoties ar citu zemju kolēģiem, aktīvi darbojoties kā ZONTA kluba biedrei,  iesaistoties dažādos labdarības pasākumos un materiāli palīdzot gan krīzes centram ,,Dardedze’’, gan  SOS bērnu ciematiem. Anita Brante-Andrejeva ir autore arī divām grāmatām - ,,Sievietēm par menopauzi.”

Anitas un Georga Andrejevu ģimenē izauguši un izskoloti divi bērni - mediķi Ilze un Ģirts, tagad prieku sagādā mazbērni Artūrs, Filips, Elīna, Katrīne, Anna un Marta. Pensijas gadi tiek vadīti savās mājās Garciemā, kur izveidots un iekopts no agra pavasara līdz vēlam rudenim ziedošs dārzs.

Andrejevu ģimene, mīlot savu ārstu darbu un domājot par jauniešiem, kuri izvēlējušies savu mūžu veltīt šai profesijai, ir nolēmuši palīdzēt topošajiem ārstiem iegūt augstāko izglītību.