Drukāt

Rīgas Stradiņa universitāte ir atvērta sadarbībai ar latviešu ārstiem ārvalstīs

Autors Edijs Šauers, RSU Komunikāciju departamenta direktors.

Mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama universitāte, kurā galvenā vērtība ir cilvēks un kura nodrošina pētniecībā balstītu, kvalitatīvu un eksportspējīgu augstāko izglītību – tā ir Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) šodienas vīzija. Tieši tāpēc RSU ir atvērta un ieinteresēta arvien ciešākā sadarbībā ar latviešu diasporas ārstiem, mācībspēkiem un tautiešu pārstāvētajām ārvalstu universitātēm un klīnikām.

Liela loma minētās sadarbības stiprināšanā ir Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) un Eiropas Latviešu asociācijas (ELA) biedriem. Pozitīvi piemēri RSU un LĀZA sadarbībai ir jau labi zināmi. Vairāki rezidenti gadu no gada, pateicoties LĀZA biedru stipendijām, varējuši papildināt savas zināšanas un pieredzi ārvalstīs. Savukārt 2017. gada rudenī RSU un LĀZA sekmīgās sadarbības rezultātā universitāte uzņēma LĀZA biedrus RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Apvienības 70 gadu jubilejas konferences organizēšanai. Ļoti produktīva izvērtās arī LĀZA Latvijas biroja vadītājas Kamenas Kaidakas un ELA pārstāves Ievas Reines tikšanās RSU šī gada aprīlī. Izcila ir arī RSU Iekšķīgo slimību katedras vadītāja profesora Aivara Lejnieka un LĀZA priekšsēža Uģa Gruntmaņa sadarbība, veidojot vienotu medicīnas sekciju IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā šovasar.

RSU un latviešu diasporas organizāciju sadarbība medicīnas un arī sociālo zinātņu izglītības jomā var pavērt vēl plašākus horizontus nākotnē. Piemēram, varētu tikt organizētas dažādas kopīgas RSU un LĀZA un ELA biedru vieslekcijas. RSU ir arī atvērta tās studentu un docētāju vēl plašākai informēšanai par pieejamajām LĀZA stipendijām. Varētu notikt arī savstarpējās apmaiņas studiju organizēšana un docētāju mobilitātes attīstība, kā arī sadarbības nostiprināšana ar klīnikām un universitātēm, kurās strādā LĀZA un ELA biedri.

Liela loma sadarbības veicināšanā būtu RSU Absolventu asociācijai. Tā būtu kā tilts starp RSU un absolventiem, kas strādā ārvalstīs. LĀZA un ELA varētu palīdzēt uzlabot sadarbību starp saviem biedriem un RSU Absolventu asociāciju un RSU. Šodien RSU jau otro gadu pēc kārtas ir atzīta par augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā, iegūstot augstāko rādītāju deviņu lielāko Latvijas augstskolu vidū. Nule kā iekļauta arī starptautiskajā augstskolu reitingā QS. Savs ieguldījums šī augstā novērtējuma sasniegšanā ir arī absolventiem. Izcilā izglītības kvalitātē ir ieinteresēta gan sabiedrība kopumā, jo vēlas mūsu vidū redzēt arvien vairāk gudrus cilvēkus, gan šodienas studenti, kuriem svarīgi, lai iegūtā izglītība būtu konkurētspējīga darba tirgū, gan šodienas absolventi, jo arī viņu dzīves gājumu ietekmē augstskolas prestižs. Daļa LĀZA un ELA biedru ir arī RSU absolventi. Alma Mater mūs vieno, un mums tas kopīgi jāattīsta tālāk.

Atvērta Eiropas universitāte ir ne tikai augstskola, kurā studē dažādu valstu studenti, bet arī strādā lektori no dažādām pasaules valstīm, tādēļ RSU kā īpaši svarīgu uzskata vieslektoru piesaisti studiju procesam RSU. Turklāt ne tikai atbraucot uz pāris lekcijām, bet arī pilnvērtīgi iesaistoties RSU studiju procesā vairākus mēnešus, pusgadu vai gadu. Piemēram, 2018. gadā valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir endokrīnās ķirurģijas profesors Peters Goreckis (Peter Goretzki) no pasaulē pazīstamās un prestižās Šaritē-Berlīnes Universitātes slimnīcas. Kopā ar viņu uz eksāmeniem kā novērotājs ieradās arī Noisas pilsētas akadēmiskās mācību slimnīcas “Lukaskrankenhaus” Uroloģijas klīnikas virsārsts profesors Tomass Otto (Thomas Otto). Tieši šādu un vēl plašāku sadarbību RSU redz arī ar LĀZA un ELA. Kā uzsver RSU rektors profesors A. Pētersons: “Viennozīmīgi pozitīva sadarbība var veidoties ar LĀZA emeritētajiem profesoriem, kuriem dzīves laikā ir uzkrāta ļoti ievērojama zināšanu un praktiskās pieredzes bagāža. To noteikti būtu vērtīgi nodot tālāk RSU studentiem Latvijā.”

Jau šobrīd RSU ir līderis starp Baltijas valstu augstskolām ārvalstu studentu skaita ziņā, un visvairāk jaunieši ir no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Portugāles. Kopumā 53 dažādu valstu pārstāvji studē Medicīnas, Zobārstniecības un citās fakultātēs, piemēram, RSU ir arī uzsākusi medicīnas māsu un sabiedrības veselības speciālistu sagatavošanu angļu valodā. RSU ārvalstu studenti ir 25% no kopējā skaita. Tas ir apliecinājums RSU studiju kvalitātei un arī iespēja vietējiem studentiem veidot starptautiskus profesionālos kontaktus, studējot multikulturālā vidē. Piemēram, RSU jau vairākus gadus veido grupas, kurās kopā studē gan vietējie, gan ārvalstu studenti. Tāpat kopīgi tiek organizēta izcila RSU starptautiskā studentu konference “Health and Social Sciences”, kas šogad pulcēja vairāk nekā 270 dalībnieku no Latvijas un ārvalstīm, 83 zinošus un prasmīgus žūrijas locekļus, kā arī vairāk nekā 1000 klausītāju. Studentu zinātnisko konferenču sadarbībai būtu liels potenciāls.

RSU rektors Aigars Pētersons arī norāda, ka “RSU ir universitāte, kas ir atvērta un gatava sadarbībai. Mūsu mērķi ir augsti – būt modernai Eiropas augstskolai. Latvija un ikviens mūsu sabiedrības loceklis to arī no mums sagaida, tāpēc mēs esam gatavi darbam. Šādu mērķi varam sasniegt tikai un vienīgi savstarpēji sadarbojoties – sniedzot viens otram roku mūsu kopējo zināšanu un pieredzes apmaiņai, un tālākai nodošanai mūsu jaunajiem kolēģiem. Mums kopā izdosies!”

Edijs Šauers, RSU Komunikācijas departamenta direktors